Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Skapad 2017-03-26 18:37 i Hogstorps Skola Uddevalla
Grundskola 3 Svenska

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska åk 3

Eleven kan läsa och bekanta elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera till egna erfarenheter.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Eleven kan använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder.
Elevens egna berättande texter har en tydlig inledning, handling och avslutning.
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa.
Eleven kan återge grundläggande delar av sökt information i enkla former av faktatexter.
Faktatexterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
Eleven kan utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
Eleven kan ge och ta muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: