Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MUSIK

Skapad 2017-03-26 19:06 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola F
Musik är ett språk som alla förstår, men om man vill bli förstådd behöver man lära sig hur man kan göra musik med sin röst, ett instrument och lite kunskaper om musiken. Det är den resan vi startar på musiklektionerna.

Innehåll

Under läsåret kommer vi att lära oss att;

 • gemensamt följa puls och rytm som är a och o vid samspel (trummor)
 • bli bekanta med musikens symboler och form bl.a; noter, ackord och tabulatur. 
 • sjunga, spela melodier och kompa på gitarr och piano
 • lyssna på musik från olika kulturer/genrer/länder
 • samtala om hur musik påverkar oss i olika sammanhang. 

 

Kopplingar till läroplanen:

Musicerande och musikskapande 1

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Musicerande och musikskapande 2

Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

Musikens verktyg 1

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Musikens verktyg 2

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera och förstå musik i olika genrer.

Musikens sammanhang och funktioner 1

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

Musikens sammanhang och funktioner 2

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Jobba med puls och rytm genom olika övningar och trumspel för att sedan kunna koppla det till gemensamt spel på instrument. Vi kommer genom dessa övningar att bli mer lyhörda och träna vårt gehör vid samspel. Få musiken att sätta sig i kroppen!
 • Gå igenom tabulatur för gitarr så att vi på detta sätt lär oss att spela melodier. Vi kommer även att gå igenom ackordspel på gitarr med hjälp av ackordboxar. För att lära sig att spela ackord och melodier på piano ska vi lära oss tonernas placering på pianot.
 • Gemensamt lyssna på musik för att träna oss på musikens uppbyggnad, så som, intro, vers, refräng o.s.v. Vi kommer även att träna oss på att lyssna efter vilka instrument vi kan höra och vilken genre vi tycker att musiken tillhör.
 • Samtala om musikupplevelser och hur musik påverkar oss på olika sätt. Både fysiskt, tankemässigt och känslomässigt. Hur musik används i olika sammanhang.
 • Jobba med rösten, göra uppvärmningsövningar och lära oss om röstvård.

 

Kopplingar till läroplanen:

Skolans mål är att varje elev; 

 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat
 • ställer sin egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

Syfte 

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: