Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartor och andra geografiska källor

Skapad 2017-03-26 19:17 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Geografi
Följ Holger och Mårtensson på en spännande resa genom Norden på jakt efter Mary Diana. Efter varje avsnitt får du träna dig på att använda olika kartor och andra källor för att ta reda på så mycket som möjligt om geografiska platser i Norden. Vi kommer att arbeta med kartkunskap ca 20 lektioner.

Innehåll

Syfte: Genom undervisningen i kartkunskap ska du få utveckla din förmåga att

 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

 

Centralt innehåll: Vad ska vi arbeta med?

 • kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler, skala, topografiska och tematiska kartor (markanvändningskartor och befolkningskartor)
 • var i Norden olika naturresurser finns och vad de används till, t.ex. vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen
 • fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna
 • fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön
 • namn och läge på Nordens orter, berg, hav och vatten
 • centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi

 

Arbetsformer: Hur ska vi arbeta?

 • se avsnitt ur ”Geografens testamente Norden” om olika landskapstyper och geografiska platser i Norden (tillsammans)
 • fråga, kommentera och diskutera varje avsnitt kort (tillsammans)
 • arbeta med uppgifter till varje avsnitt, där du får använda kartbok, internet och andra källor (enskilt eller i par)
 • gå igenom kluriga uppgifter och diskussionsuppgifter (tillsammans)
 • göra undersökningar i närområdet (i grupp)

 

Bedömning av kunskapskrav

Du ska visa att du kan:

 • undersöka omvärlden genom att använda kartor och andra geografiska källor, metoder (t.ex. samla in information) och tekniker (t.ex. skala)
 • resonera om olika källors användbarhet
 • använda kartor i fältstudier
 • Nordens namngeografi
 • jämföra storleken på olika geografiska objekt
 • berätta var olika platser ligger med hjälp av geografiska begrepp
 • använda geografiska begrepp

 

Jag kommer att bedöma dina förmågor och kunskaper i kartprov, under muntliga genomgångar och i skriftligt test.

Matriser

Ge
Kartor och andra geografiska källor

Grundkunskap
Utmaning 1
Utmaning 2
Använda kartor och andra geografiska källor
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt
Källkritik
Eleven för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Fältstudier
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Nordens namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om Nordens namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Nordens namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Nordens namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: