Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild

Skapad 2017-03-26 19:31 i Rävekärrs grundsärskola Mölndals Stad
LPP för bild i grundsärskola 4-5
Grundsärskola 4 – 6 Bild
Bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder kan skapas och tolkas.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska ges förutsättningar i undervisningen för att skapa olika bilder samt att analysera och tolka bilder.

Metod

Genom undervisningen kommer vi att arbeta med att framställa olika bilder och konstverk genom teckning - framförallt genom att träna finmotorik samt uttryck med olika färgsättningar.

Användning av material för att skapa 2D och 3D.

Vi kommer också att samtala om bilder som vi ser i vår vardag och i samhället exempelvis reklam, posters och filmer.

I undervisningen kommer du att stöta på vissa ämnesspecifika ord - begrepp och dessa begrepp talar vi om och förklarar så att de blir lättare att förstå.

Det vi arbetar med kommer att dokumenteras på Unikum.

Bedömning mot kunskapskraven

Dina alster kommer att bedömas mot kunskapskraven i grundsärskolan. Genom att du muntligt samtalar om det som du har gjort kan du visa dina kunskaper inom ämnet. Dina bilder kommer att användas för att visa de olika tekniker som vi har arbetat med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över bilder,
  Bl
 • undersöka bilder och värdera deras syften, och
  Bl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel seriebilder.
  Bl  1-6
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-6
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.
  Bl  1-6
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  1-6
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  1-6
 • Bildkomposition med hjälp av färg, form och yta.
  Bl  1-6
 • Bilder från olika genrer, kulturer och tidsepoker. Hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  1-6
 • Några inhemska konstnärer och deras verk.
  Bl  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild, till exempel för att samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser.
  Bl  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
  Bl  E 6
 • Eleven medverkar i att jämföra egna och andras bilder och bidrar då till resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
  Bl  E 6
 • Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder bidrar eleven till resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
  Bl  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
  Bl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: