Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte åk 2 vårterminen.

Skapad 2017-03-26 19:40 i Sternöskolan Karlshamn
Planering för Prima 2B
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer att arbeta praktiskt, i matteboken, arbeta med mattelabbet, spela spel, diskutera våra lösningar och arbeta med tanketavlor.

Innehåll

Vi kommer särskilt att arbeta med följande förmågor (ur Lgr 11)

Vi kommer att arbeta med följande delav av det centrala innehållet (ur Lgr 11)

Det betyder att ni ska få lära er:

Storleksordna tal upp till 1000.
Begreppen ental, tiotal och hundratal.
Använda miniräknare.
Addition i talområdet 0-100 med tiotalsövergång.
Räkna addition med talsorterna.
Addition med uppställning.
Subtraktion i talområdet 0-100 med tiotalsövergång.
Subtraktion med uppställning.
Förstå att multiplikation är upprepad addition.
Räkna multiplikation med 2, 5 och 10.
Förstå vad division är.
Räkna division med 2.
Förstå sambandet mellan multiplikation och division.
Kunna välja räknesätt vid problemlösning.
Överslagsräkning och avrundning till närmaste tiotal.
Uppskatta massor.
Namnen på de geometriska objekten triangel, kvadrat, rektangel, klot, kub, rätblock, pyramid, prisma, cylinder och kon.
Kunna beskriva och jämföra geometriska objekt utifrån deras egenskaper. Begreppen hörn och sida samt hörn, sidoyta och kant.
Bygga enkla tredimensionella objekt.
Rita och måla symmetriska bilder och mönster.
Jämföra, uppskatta och mäta massor.


För att göra det ska vi arbeta på olika sätt, till exempel:

Arbeta med uppgifterna i Prima 2B.
Mattelabbet - praktiska uppgifter.
Olika mattespel.
Prata mycket matte och använda rätt begrepp.
Förklara för varandra hur vi tänker när vi räknar ut tal.


Jag kommer att bedöma:

Hur du räknar med addition och subtraktion inom talområdet 0-20.
Hur du räknar med addition och subtraktion inom talområdet 0-100.
Hur du kan hantera tal upp till 1000. (begrepp, storleksordna)

Hur du förstår sambandet mellan addition och multiplikation.
Hur du förstår sambandet mellan multiplikation och division.

Hur du väljer räknesätt vid problemlösning.
Hur du kan skriva egna räknehändelser i addition och subtraktion.

Hur du kan namnge, beskriva och jämföra geometriska objekt genom att använda olika begrepp vi arbetat med.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: