Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna multiplikation och division

Skapad 2017-03-26 19:42 i Stadsskogenskolan Alingsås
Mattespanarna 4B kapitel 2 - Multiplikation och division
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer arbeta med kapitel 2 i Mattespanarna 4B, området "Multiplikation och division".

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Övergripande Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

 

Multiplikation och division

Bedömning

I arbetsområdet Multiplikation och division bedöms din förmåga att:

 • Kunna begrepp som hör ihop med multiplikation och division.
 • Multiplikationstabellerna 1-10.
 • Räkna multiplikation och division med 10, 100 och 1000.
 • Räkna multiplikation med omgruppering.
 • Räkna multiplikation med uppställning utan minnessiffror. 
 • Se hur multiplikation och division hör ihop.
 • Räkna kort division utan minnessiffror.
 • Kunna lösa enkla uppgifter med överslagsräkning eller uppskattning. 
 • Kunna följande begrepp: Överslagsräkning, avrundning, multiplikation, division, faktor, täljare, nämnare och kvot

 

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • De förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt
 • Din delaktighet i paruppgifter och praktiska moment
 • Skriftlig avstämning

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Träna problemlösning enskilt och i par.
 • Göra praktiska övningar med hjälp av spel.
 • Använda oss av datorn.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Multiplikation och division

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan de matematiska begreppen i multiplikation och division.
Eleven löser uppgifter utifrån de matematiska begreppen i multiplikation och division. Ex. En faktor är 4, produkten är 20. Vilken är den andra faktorn?
Eleven vet hur multiplikation och division hör ihop.
Eleven löser divisionsuppgifter med multiplikation. Ex. 45/5 = ? Vad ska du multiplicera med 5 för att få 45?
Eleven använder sambandet mellan räknesätten i svårare situationer. Ex. Ett köp på 3 600 kr delas upp på 6 månader. Hur stor blir månadskostnaden?

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven behärskar multiplikationstabellerna
Kunna multiplikationstabellerna 1-5 utantill.
Kan med viss säkerhet multiplikationstabellerna 1-10.
Kan med säkerhet multiplikationstabellerna 1-10.
Eleven kan generalisera multiplikation med faktorer som slutar 0.
Eleven kan multiplicera med 10, 100 och 1000
Eleven kan multiplicera större tal där ena faktorn slutar på 0. Ex. 4 • 60 eller 7 • 2000
Eleven löser en multiplikationsuppgift med uppställning utan minnessiffror.
Eleven kan lösa uppgifter med högst hundratal i ena faktorn och ental i den andra. Eleven visar sin uträkning med hjälp av omgruppering. Ex. 4 • 122= 400+80+8=488
Eleven kan med säkerhet lösa uppgifte med högst hundratal i ena faktorn och ental i den andra. Eleven visar sin uträkning med hjälp av omgruppering. Ex. 4 • 122= 400+80+8=488
Eleven generaliserar division när nämnaren slutar med 0.
Eleven dividerar enklare tal med 10. Ex 40/10 och 90/10
Eleven kan dividera enklare tal med 100 och 1000. Ex. 400/100 och 8000/1000
Eleven använder kort division.
Eleven kan lösa enklare divisionsuppgifter utan minnessiffror. Ex. 484/2
Eleven kan med säkerhet lösa enklare divisionsuppgifter utan minnessiffror. Ex. 484/2
Eleven avrundar och gör överslagsberäkningar.
Eleven avrundar till tiotal, hundratal och tusental.
Eleven avrundar till tiotal, hundratal och tusental och använder det i beräkningar för att göra en överslagsräkning.

Eleven kan lösa och formulera problem:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning, beskriver sitt tillvägagångssätt och bedömer resultatets rimlighet.
Eleven löser problem där det gäller att välja lämpligt räknesätt och kan till viss del bedöma rimlighet. Ex. Fanny är dubbelt så gammal som Viktor. Viktor är 15 år. Hur gammal är Fanny?
Eleven löser svårare problem och kan variera lösningsstrategi och bedöma rimligheten i lösning. Ex uppgift 64 s.49

Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler.
Eleven redovisar ibland sina beräkningar.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder till viss del matematiska symboler och begrepp.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: