Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Quelle vie le samedi

Skapad 2017-03-26 20:09 i Kärlekens skola Halmstad
En planering som utgår ifrån La Nouvelle Chouette C
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Du lär dig: - ord och uttryck för rum och möbler - ord och uttryck för hemarbete och köksredskap - veckodagarna - verbet faire i presens och passé composé - repetera possessiva pronomen

Innehåll

Quelle vie le samedi

Vi kommer att arbeta med följande under ca tre veckor:

Vi läser, lyssnar på och översätter:

 • texten Quelle vie le samedi
 • vägbeskrivningar

Vi arbetar med ord och fraser för att skriftligt och muntligt kunna:

 • beskriva sitt rum 
 • vad man gör för hemarbete olika dagar i veckan 

Vi jobbar med följande grammatik för att kunna:

 • faire
 • possessiva pronomen (min, mitt, mina etc.)

 

Följande övningar är obligatoriska för att träna ord- och frasområdet samt grammatiken:

Ord och uttryck: 2-4, 7-8, 10-14, 17-21 

Grammatik: arbetsblad

Följande ord på planschen:

 • orden för rummen
 • une assiette
 • un couteau, -x
 • une fourchette
 • une cuillère
 • une tasse
 • un verre
 • une table
 • une chaise
 • un frigo
 • un canapé
 • un fauteuil
 • une bibliothèque
 • un rideau
 • une lampe
 • un lit
 • une douche
 • un lavabo
 • un miroir
 • un W.C.

 

Vi arbetar med detta på lektionstid (vid frånvaro ta igen på elevens val, läxhjälp eller hemma).

Vi avslutar med en diagnos. Ni har också en muntlig och skriftlig del då ni ska beskriva ert rum och vad ni gör hemma de olika veckodagarna och då visar ni att ni kan använda verbet faire och possessiva pronomen.

 

Matriser

M2
Halmstad Moderna språk, språkval - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att ...

I betygstabellen nedan kan du hitta kunskapskraven för E - C - A i slutet av åk 9.
 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
E
C
A
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: