Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brons- och järnåldern v.11-15 vt-17

Skapad 2017-03-26 21:58 i Trönö skola Söderhamn
Varför heter det Bronsålder? Varför heter det Järnålder?
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Varför heter det Bronsåldern och hur var det att leva på Bronsåldern? Och varför heter det Järnåldern och hur var det att leva på Järnåldern? Vilka var skillnaderna mellan de olika perioderna? Detta är några saker du kommer att få försöka ta reda på!

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

 • Du ska få lära dig lite om livet på brons och järnåldern.
 • Du ska få lära dig lite om skillnaderna och under vilka tidsperioder de inträffade
 • Du ska få jämföra hur människor levde förr och nu: byar, bostäder, kläder, mat
 • Du ska känna till några olika gravar och fornlämningar
 • Du ska lära dig om människans levnadsvillkor; roller i samhället, barn/vuxna
 • Du ska lära dig vad trälar och tinget var
 • Du ska lära dig att se spår i naturen efter de olika tidsperioderna
 • Du ska få lära dig hur vi idag kan veta allt detta om forntiden

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi kommer att titta på film
 • Vi kommer att söka fakta och skriva faktatexter
 • Vi kommer att göra ett grupparbete där gruppen fördjupar sig inom ett valfritt område och redovisar detta
 • Vi kommer att studera och diskutera tidslinjen
 • Vi kommer att göra jämförelser mellan bronsåldern och järnålder, upptäcka skillnader

       Genom att träna förmågan att:

 • Analysera
 • Kommunicera
 • Använda ord, begrepp, modeller och teorier
 • Läsa och förstå
 • Skriva så att andra förstår
 • Tala så att andra förstår
 • Samtala
 • Söka och värdera information
 • Framställa bilder

Vad som kommer att bedömas:

 • Du ska kunna berätta skillnader och likheter mellan bronsåldern och järnåldern
 • Du ska kunna ge exempel på spår som finns i naturen från de olika tidsperioderna brons- och järnåldern
 • Du ska kunna läsa och ta till dig fakta om brons- och järnåldern samt svara på frågor till det du läst
 • Du ska kunna redovisa ditt fördjupningsområde

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: