Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Värme

Skapad 2017-03-27 07:39 i Torpskolan Lerum
Grundskola 4 – 6 Fysik
I det här arbetsområdet lär vi oss mer om värme. Hur värme kan sprida sig på olika sätt och hur man kan göra för att hålla kvar värmen - eller för att hålla något kallt. Det blir också lite repetition kring temperatur och väder.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Det här ska du som elev lära dig

Du ska efter avslutat arbetsområde:

Veta att allt tar större plats i värme och kunna förklara det med molekylernas rörelse.

Kunna beskriva hur värme sprids, att den kan ledas, strömma och stråla samt ge exempel på när detta sker.

Du ska kunna berätta om celsiusskalan.

Du ska kunna förklara hur isolering fungerar och  kunna ge exempel på hur man kan arbeta med isolering för att behålla värmen eller kylan.

 

Så här kommer vi att arbeta

Lärobok

Vi kommer att arbeta med sidorna 60-69 i Boken om kemi och fysik.

Laborationer

olika laborationer, hur värme sprids.

Film

Struten "Fryser inte pingvinena om fötterna?"

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U102021-03

 

Vi kommer att bedöma...

...din förmåga att

Uppgifter

  • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
    Fy
  • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
    Fy

Matriser

Fy
NO år 4- 6

Naturorienterande ämnen - förmågor

Lägre
>
>
Högre
Använda naturvetenskapligt arbetssätt
Identifiera och lösa problem genom iakttagelser, experiment och reflektion
Du har inte visat din förmåga inom detta område.
Ställer frågor kopplat till arbetsområdet. Genomför experiment utifrån givna instruktioner. Redovisar sina resultat. Drar enkla slutsatser.
Ställer frågor som ligger till grund för det fortsatta arbetet. Följer, planerar och genomför experiment. Har strategier för arbetet. Återkopplar till frågorna. Knyter samman resultat och slutsatser. Samtalar med viss handledning kring felkällor, metoder eller frågeställningar i samband med experimentet.
Planerar och genomför självständigt ett experiment utifrån frågeställning. Har strategier och är systematisk i sitt arbete. Tolkar resultat och drar slutsatser. Använder begrepp, modeller och teorier för att skapa nya frågeställningar och hypoteser. Samtalar kring felkällor, metoder eller frågeställningar i samband med experimentet. Förstår att utifrån undersökningar och experiment utvecklas teorier.
Kommunicera
Beskriva och förklara omvärlden ur naturvetenskapligt perspektiv Uttrycka tankar och frågor med hjälp av begrepp, modeller och teorier.
Du har inte visat din förmåga inom detta område.
Beskriver och förklarar med ord och bilder. Använder modeller och begrepp men inte alltid i rätt sammanhang. Ställer frågor om ämnet utifrån egna erfarenheter.
Beskriver och förklarar nya begrepp och modeller. Använder och kan ge exempel på hur begrepp och modeller används. Ställer frågor om ämnet utifrån egna erfarenheter. Jämför och drar paralleller till andra kunskaper.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med ett naturvetenskapliga begrepp. Formulerar nya frågeställningar och sätter in dem i ett sammanhang, utifrån sina egna och andras erfarenheter. Gör jämförelser och drar paralleller, samt ger exempel på liknande händelser.
Följa, förstå och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner.
Tolka och använda begrepp, modeller och teorier
Du har inte visat din förmåga inom detta område.
Deltar i samtal utifrån givna ämnen och frågeställningar. Tolkar, förstår och använder enklare begrepp, modeller och teorier. Använder dem inte alltid korrekt.
Deltar aktivt i samtal och diskussioner och framför sina kunskaper, tankar och åsikter. Tolkar, förstår och använder begrepp, modeller och teorier.
Delger egna och tar del av andras kunskaper, åsikter, resonemang och frågeställningar. Reflekterar och ställer frågor för att utveckla resonemanget. Använder tidigare kunskaper för att tolka en ny situation. Diskuterar och argumenterar med hjälp av begrepp, modeller och teorier.
Argumentera och kritiskt granska
…utifrån naturvetenskapliga, etiska och estetiska perspektiv. Använda naturvetenskapliga kunskaper för att stödja sina ställningstaganden.
Du har inte visat din förmåga inom detta område.
Reflekterar och visar på egna tankar och åsikter. Gör jämförelser och försöker dra egna slutsatser, samt gör enkla motiveringar.
Reflekterar, argumenterar för den egna åsikten utifrån faktakunskaper. Gör jämförelser och drar egna slutsatser med motivering. Använder faktakunskaper och visar på en förmåga att granska egna och andras åsikter och argument.
Använder sina naturveten-skapliga kunskaper för att granska en argumentation rörande frågor om miljö, resurshushållning, hälsa och teknik. Motivera sina värderingar och ställningstaganden .
Se samband och förstå orsak och verkan
Insikter i växelspelet naturvetenskap – teknik – samhälle
Du har inte visat din förmåga inom detta område.
Beskriver händelser och gör jämförelser. Kan se enklare samband, samt orsaker till händelser. Förklarar och beskriver samband kring händelser med handledning. Drar enkla slutsatser.
Reflekterar, beskriver och ser samband (orsaker till händelser). Gör jämförelser, drar slutsatser och ser samband mellan olika händelser. Kopplar mer än en orsak eller en konsekvens till en händelse. (Diskuterar för- och nackdelar och drar slutsatser när det t.ex. gäller att lösa vardagliga problem.)
Reflekterar, beskriver och förklarar tydligt sambanden mellan händelse och konsekvens. Använder tidigare kunskaper för att tolka en ny situation. Ser saker i ett sammanhang och gör jämförelser. (Diskuterar för- och nackdelar och drar slutsatser när det t.ex. gäller att lösa vardagliga samhällsproblem.)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: