Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism åk 4 Älvsåkerskolan

Skapad 2017-03-27 09:09 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi arbetar med magnetism.
Grundskola 4 Fysik
Du kommer att få lära dig om magnetism. Hur upptäcktes magnetismen? Vad är magnetism? Vad använder vi den till? Du kommer få skriva en planering och arbeta efter en planering, Du kommer att få pröva magnetismens krafter och göra en elektromagnet.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Innehåll

Följande av det centrala innhållet kommer att tas upp under arbetet med magnetism

Beömning

Följande bedöms
Hur väl din förmåga är :

 

 • att beskriva magneters egenskaper och dess användning i hemmet och samhället
 • att planera och genomföra en undersökning 
 • att dokumentera dina undersökningar med text och bild

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbete ska du

 • förstå hur en magnet fungerar och vilken betydelse den har i hemmet och samhället 
 • fått kunskap om upptäckten av magnetism
 • fått övat dig att planera och genomföra undersökningar 
 • fått övat dig i att dokumentera ditt arbete med text och bild

Arbetssätt/ undervisning

Du kommer att få

 • genomgångar
 • läsa faktatexter
 • se film
 • arbeta laborativt
 • träna på att följa instruktioner

Dokumentation


Du kommer att få visa vad du lärt genom att skriftligt redogöra för magneters egenskaper och dess användning i hemmet och samhället.

Under arbetets gång kommer jag att observera hur du arbetar med de undersökningar vi gör.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Magnetism

pil
pil
pil
Kan redogöra för var man kan hitta magneter i vardagen
Kan ge mer än två förslag.
Kan ge mer än fem förslag.
Kan ge mer än 8 förslag.
Förklara muntligt hur en magnet fungerar
Med två meningar eller fler. Kan vilka material som har en magnetisk egenskap.
Med fyra eller fler meningar med tydlig koppling. Har med hur atomerna ligger ordnade. Kan vilka material som har en magnetisk egenskap.
Med fler än 5 meningar med tydlig koppling. Har med hur atomerna ligger ordnade. Att varje atom har elektrisk laddning och att laddningen är riktad så att magnetismen förstärks.Kan vilka material som har en magnetisk egenskap.
Skriftligt/bild på hur en magnet fungerar
Kommer ihåg när en bild visas och kan då förklara vad delarna heter.
Kan måla eller skriva hur en magnet fungerar självständigt utan bild.
Kan måla eller skriva hur en magnet fungerar och har med nordände, sydände rätt. Har med de rätta begreppen repellera, attrahera, kan även få med pilar som visar magnetismen. Vet var magnetismen är starkast.
Berätta om några historiska personer vi lärt om som har en koppling till magnetism.
Skriver med ett fåtal meningar.
Skriver mer utförligt, Minst fem meningar.
Skriver mer utförligt. Minst 8 meningar.
Kan genomföra en laboration och dokumentera den.
Genomför och skriver av tavlan det som vi skriver tillsammans.
Genomför och kan planera en laboration för en annan klasskamrat. Skriver själv och har med rubrik, material. hur man går till väga, hypotes, resultat
Genomför och kan planera en laboration för en annan klasskamrat. Skriver själv och har med rubrik, material. hur man går till väga, hypotes, resultat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: