Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Empati

Skapad 2017-03-27 10:11 i Förskolan Rubinen Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

- att synliggöra barnen och de vuxnas känslor

-att barnen utvecklar sin förmåga att sätta ord på sina känslor

-att alla känslor ska vara accepterade

-att barnen visar hänsyn och hjälper varandra

-öka förståelsen för varandra och våra olikheter

Aktivitet:

Vi har Pippi som tema, utifrån de olika grupperna har vi jobbat med Pippis känslor och hur man ska vara en bra kompis. Vi har läst Pippiböcker där vi pratat extra runt empati. Vi har sjungit kompissånger på samlingar och sångsamlingar. 

Vi uppmärksammade internationella down syndromdagen, genom att ha olika strumpor den dagen för att hylla olikheter. Slå ett slag för alla människors lika värde och rättigheter.

När? Var? Hur? Varför?

Arbetet med empati på avdelningen Älgen sker dagligen och finns alltid med i den pedagogiska verksamheten.

Vi har dagligen disskussioner kring ämnet empati vid bl a samlingen, vilan och planerade aktiviteter.

Vi pedagoger är alltid lyhörda och lägger vikt vid att benämna både barnens och  vuxnas känslor i situationer som uppstår under dagen.

Vi hjälper barnen att se dilemman och försöker hitta metoder till lösningar av lösningar.

 

 

 

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: