Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion 7E vt 17

Skapad 2017-03-27 11:10 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 9 Religionskunskap
Under det här ämnesområdet kommer vi att studera två av de Abrahamitiska religionerna, det vill säga, Judendomen och Kristendomen. Vi kommer att börja med att läsa om religion i allmänhet och om olika huvuddrag hos världens religioner.

Innehåll

Tidsperiod

Vi kommer att jobba med religion efter sportlovet fram till sommarlovet.

Syfte/förmågor att utgå ifrån

De förmågor vi kommer att arbeta med är;

  • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av skeenden i samhället
  • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
  • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Centralt innehåll

  • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar.
  • Huvuddragen i religionernas historia
  • Samband mellan samhälle och religion på olika tider och på olika platser.
  • Etiska frågor samt människosyn inom judendomen och kristendomen.

 

Kunskapskrav och bedömning

Ni kommer att bli bedömda utifrån de kunskapskraven som ligger i matrisen.

Eleverna kommer att redovisa sina kunskaper både muntligt och skriftligt.

 

 

Matriser

Re
Bedömningsmatris i Religion 7-9

På väg att uppnå grundläggande förmågor
Uppvisar grundläggande förmågor
Uppvisar goda förmågor
Uppvisar mycket goda förmågor
Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
Du har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet
Du kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: