Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri i år 1-3

Skapad 2017-03-27 11:35 i Bäckbygruppen 1 Västerås Stad
Denna Lpp beskriver hur eleverna kommer att arbeta med arbetsområdet geometri. Eleverna skall lära sig att känna igen olika geometriska figurer, träna på att fortsätta ett mönster och lära sig viktiga begrepp.
Grundskola 1 – 3 Matematik
I detta arbetsområde kommer du få lära dig mer om hur man beskriver och namnger olika former. Du kommer få lära mer om vad som utmärker och särskiljer olika geometriska former. Du kommer få lära dig nya viktiga "matteord" , det vi kallar matematiska begrepp, för att beskriva formerna som finns runt omkring oss och på så sätt få ett rikare matematiskt språk. Vi kommer i undervisningen att utgå ifrån vad du redan kan men du kommer också få nya, spännande utmaningar. Vi kommer samtala mycket om geometrin som finns runt omkring oss.

Innehåll

Övergripande mål Lgr11

Skolan skall ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

Syfte/förmågor

 

De förmågor vi fokuserar på i undervisningen är förmågan att:

Metod/innehåll

Under arbetsområdet kommer du att få möta och lära mer om geometri genom att:

Lyssna på korta genomgångar om de geometriska formerna kvadrat, rektangel, cirkel och triangel.

Träna på att beskriva olika geometriska figurer och se likheter och skillnader mellan dem

Träna på begreppen hörn och sidor.

Träna på begreppen hörn & sidor, stor/liten, hög/låg, höger/vänster

Träna på lägesorden över, under, på, i,  bakom, framför och bredvid

Träna på begreppen dubbelt/hälften

Arbeta i matteboken och med olika skriftliga arbetsuppgifter

Arbeta med laborativt material

 

 

 

Vi kommer att fokusera på följande centrala innehåll:

 

Reflektion, självskattning och pedagogbedömning

Vi kommer att bedöma:

Huruvida du känner igen de geometriska formerna kvadrat, triangel, cirkel, rektangel och fyrhörning och kan namnge dem

Din förståelse för begreppen dubbelt/hälften samt lägesorden

Din kunskap och förståelse för begreppen sträcka, linje och punkt

Din kunskap och förståelse för höger/vänster

Din kunskap och förståelse för begreppen stor/liten och hög/låg

Din förmåga att fortsätta ett mönster


 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: