Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inventions

Skapad 2017-03-27 11:37 i Förslövs skola F-9 Båstad
Planering utifrån tema inventions med fokus på att kommunicera i tal och skrift.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Most modern inventions like the computer, the spaceship or CDs are the result of team work in big companies. There are, however, some inventors who came up with their idea all by themselves - or almost. What do you think is the most brilliant invention ever? Or the opposite, the worst invention?

Innehåll

Syfte

Konkretisering av målen

 • I texter som vi läser och lyssnar till visar du att du förstår genom att sammanfatta, återberätta och hitta information.
 • I texter som vi läser och lyssnar till visar du att du kan tolka och kommentera innehållet genom att ge din egen åsikt eller tanke kring texten.
 • När vi läser och lyssnar på texter använder du strategier såsom att förutspå handling, att slå upp svåra ord, att läsa om en text eller att gissa utifrån sammanhang samt genom att ställa egna frågor till texterna.
 • Utifrån information som du hittar på nätet i texter och poddar visar du att du kan använda information för att skapa en egen skriftlig och muntlig produktion.

Undervisning

 • Vi läser och lyssnar på olika slags texter inom ämnet inventions.
 • Vi tränar på att använda olika strategier för att förstå och för att vara en aktiv läsare och lyssnare.
 • Vi tränar på att återberätta texter, att hitta information i en text och att diskutera texter med hjälp av egna frågeställningar.
 • Vi tränar på att söka information på nätet.
 • Vi använder informationen i våra egna framställningar.
 • Vi arbetar med nya ord och uttryck.
 • Vi repeterar grammatiska moment som t ex verb i dåtid.
 • Vi gör ett hörförståelsetest och ett läsförståelsetest i slutet av arbetsområdet.

Bedömning

 • Din förmåga att läsa och lyssna - din förståelse samt din förmåga att visa din förståelse. (matris)
 • Din förmåga att använda olika strategier för att bättre förstå (matris).
 • Din förmåga att använda texter från internet i din egen produktion, skriftlig och muntlig. (kommentar)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En

Matriser

En
Läsa och förstå åk 7-9

Förståelse (läsa)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förstå
Du har svårt att förstå både händelser och detaljer i enkla texter avsedda för din ålder.
Du förstår händelser i texter som är enkla att läsa och avsedda för din ålder. I svårare texter har du ibland svårt att uppfatta detaljer som döljer sig mer i texten.
Du förstår det väsentliga innehållet i både kortare och lite längre texter. Du uppfattar några detaljer som är viktiga för textens helhet.
Du förstår både helhet och detaljer i olika texter du läser, både i autentiska och avancerade texter.

Förståelse (lyssna)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förstå
Du har svårt att förstå både händelser och detaljer i enkla hörförståelser avsedda för din ålder.
Du förstår konkret handling i hörförståelser som är enkla och avsedda för din ålder i långsamt tempo. I svårare texter har du ibland svårt att uppfatta detaljer.
Du förstår det viktigaste innehållet i både kortare och lite längre hörförståelser i måttligt tempo. Du uppfattar några detaljer som är viktiga för textens helhet
Du förstår både helhet och detaljer i olika hörförståelser, även då tempot är lite högre och engelskan inte så tydlig.
Hur du visar din förståelse (både läs och hör)
Behöver stöd för att besvara frågor. Kan besvara någon/några frågor om när, var, hur, vem och vad.
Kan besvara frågor där frågans ordval stämmer överens med textens. Kan besvara frågorna när, var, hur, vem och vad.
Kan besvara frågor där frågans ordval inte är samma som orden i texten. Kan besvara frågor som kräver en förklaring (varför).
Kan besvara frågor som kräver att man drar slutsatser utifrån helhet och detaljer i texten. Kan besvara frågor som kräver att man drar slutsatser och resonerar kring textens innehåll.

En
Strategier för att läsa och lyssna

Strategier för att läsa och lyssna

Nivå 1
Nivå 2
Att använda strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Du tränar på olika strategier i samband med att vi läser olika gemensamma och individuella texter. Med viss vägledning använder du någon av strategierna under läsning och lyssning. Med viss hjälp kan du t ex läsa om en del av en text, du kan ställa frågor som hjälper dig att förstå bättre och du kan hitta ord som du tycker är svåra.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Du använder olika strategier på egen hand när du läser och lyssnar på texter. T ex försöker du förutspå handling, du arbetar med att läsa om delar ur texten, gissa utifrån sammanahang, slå upp/ta reda på ords betydelser och du arbetar med texten efter läsning/lyssning för att få en djupare förståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: