Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En el hospital

Skapad 2017-03-27 11:39 i Västerholm Grundskolor
Arbetsområde på spanska som syftar till att lära sig kroppsorden, men också för att repetera reflexiva verb och lära sig samtliga former i perfekt.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
När man befinner sig utomlands kan det hända att man råkar ut för olyckor och behöver uppsöka en läkare. Då är det bra att kunna beskriva var man har ont och också vad som har hänt. Det här arbetsområdet syftar till att ni ska kunna beskriva olika typer av skador, kunna prata om kroppar, och bli säkra på den dåtid som kallas perfekt.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att ni ska känna er säkra på ordförråd och strukturer som har med kroppsord att göra. Tanken är också att ni på ett gott sätt ska kunna beskriva sådant ni varit med om. 

Arbetets innehåll

Arbetsområdet har kroppen och hälsan som innehåll, men tanken är också att ni ska öva på att improvisera, eftersom ni ska komma på ett fingerat läkarbesök till mig där det är viktigt att ni förstår vad jag säger och har strategier för att få kommunikationen att fungera om själva spanskan blir svår. Ni ska också få skriva en journal från besöket och visa att ni behärskar perfektanvändning. 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer under arbetsområdet titta på vilka kroppsord ni kommer ihåg, vilka som är nya, och vilka ni behöver repetera. Vi kommer också att arbeta med böjning av verb i perfekt i syfte att kunna berätta hur något har gått till. Tanken är också att ni ska öva på situationen där ni pratar med någon som ni inte vet vad den kommer att säga och öva er på att improvisera på spanska. 

Visa din kunskap - Bedömning

Ert läkarbesök kommer att bedömas, båda det ni säger och era strategier för att komma runt kommunikationssvårighete, liksom den journal ni skriver efter att ha varit på besök hos mig. 

Reflektion

Hur tänker du kring din roll i en kommunikativ situation? Vågar du ta initiativ eller hoppas du på att någon ska fråga så mycket så att du bara kan svara?
Vad har du för strategier om du vill säga något men saknar ord? 
Tycker du att du har koll på de ordförråd och strukturer du behöver för området. Om inte; hur gör du?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M1
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M1
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9

Matriser

M2
Fg Spanska muntlig förmåga och interaktion, utan publik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Vilja och förmåga att samtala
Du tar initiativ och försöker föra samtalet vidare med kompisens/ lärarens stöd.
Du deltar aktivt i samtalet.
Du använder dig av fungerande strategier för att återuppta en tråd när samtalet går i stå.
Du utvecklar och fördjupar samtalet.
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Din spanska är hackig och med många avbrott.
Du talar bitvis med flyt.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med flyt och säkerhet.
Uttal och intonation
Du har vissa svårigheter med ditt uttal, vilket ibland hindrar förståelsen.
Du uttalar de flesta ord rätt, men intonationen påverkas tydligt av modersmålet.
Du uttalar orden rätt och med god intonation.
Du uttalar orden rätt och med god intonation och inlevelse.
Ordförråd, dvs ord och uttryck
Du gör dig förstådd, men ditt innehåll är ibland otydligt.
Du gör dig förstådd med ett enkelt, vardagligt språk.
Du uttrycker dig varierat och i huvudsak korrekt.
Du kan välja ord och uttryck efter situation och mottagare.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du gör grammatiska fel som ibland stör förståelsen.
Du gör dig förstådd trots grammatiska fel.
De grammatiska fel du gör stör inte förståelsen, trots varierad meningsbyggnad och varierade strukturer på dina uttryck.
Du uttrycker dig med hjälp av avancerade och varierade strukturer och i huvudsak korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: