Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs och hörförståelse NP-08

Skapad 2017-03-27 11:42 i Svärdsjöskolan Falun
du kommer under detta arbetsområde att få fördjupa dig i och få insikt i historiska och aktuella händelser på temat brott och straff.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Träning inför ämnesprov i engelska - läs och hörförståelse

Innehåll

1. MÅL

 

:

 

 

2 UNDERVISNING

Vi har genomfört ett gammalt ämnesprov i engelska  delarna tagna från prov genomförda 2008 samt 2007. Syftet är att ni skall få träna på metoden och se olika typer av uppgifter som kan tänkas förekomma under ett ämnesprov, samtidigt är det en diagnos i läs och hörförståelse

 

 

. BEDÖMNING

3A. Vi kommer att bedöma din förmåga att:

  •  Lyssna
  •  Läsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

En
Crime and Punishment, year 9

Ej uppått lägsta kunskapsnivå
E
C
A
Eleven kan förstå ..i tydligt talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
såväl helhet som detaljer
huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att ... redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med ....resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
översiktligt godtagbart
välgrundat tillfredställande
välgrundat och nyanserat gott
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av ... för lyssnande och läsning.
någon strategi
i viss utsträckniing använda sig av strategier
i viss utsträckning använda sig av strategier
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: