Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyheter

Skapad 2017-03-27 12:28 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Eleverna läser en nyhet och arbetar med förståelsen av texten. Därefter får eleverna träna på att skriva en egen nyhet som presenteras muntligt.

Innehåll

Målet är att eleverna lär sig att skriva och muntligt presentera en nyhet.

Genomförande: Inledningsvis läser eleverna en nyhet och svarar på frågor om den. Därefter får eleverna lära sig att skriva en egen nyhet. Nyheten kan till exempel handla om en fråga som har med skolan eller hemkommunen att göra. I nyheten ska eleverna kombinera text och bild. Nyheten redovisas muntligt för andra elever.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: