Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT 17 en åk 7 Lyssna, tala, skriva, läsa

Skapad 2017-03-27 13:24 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Klassrumsarbete med Läroboken och annat material.
Grundskola 7 Engelska

English is fun! You will learn new words and grammar. You will learn to write texts and improve them. We will read, listen, write and talk together.

Innehåll

Syfte

Konkretisering av centrala innehållet:

Du ska kunna prata om välbekanta saker som du har läst om/ eller hört talas om. Du ska kunna samtala med andra, föra samtalet framåt - fråga saker och hänga på vad andra pratar om, ställa följdfrågor. Tänk på ditt uttal. Du ska kunna förstå talad engelska och du ska kunna ta till dig både skriftliga och muntliga instruktioner - förstå vad du ska göra. Du ska få lyssna på hörövningar. Du ska kunna skriva och berätta om något som hör till våra arbetsområden. Skriva varierat och grammatiskt korrekt.

 

 

Bedömning

Se matris.

Matriser

En
VT 17 Engelska åk 7-9

Kriterier

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Hörförståelse
Att kunna förstå talad engelska i måttligt tempo.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår såväl helhet som detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Du förstår såväl helhet som detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion. Arbete: school
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du bearbetar och gör enkla förbättringar. Du använder dig av enkla bindeord som t ex and, so, but.
Du formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar. Du använder dig av olika bindeord som skapar variation i din text, och inte enbart and and, so, but.
Du formulerar dig mycket varierat, tydligt och sammanhängande, samt med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar. Du använder dig av många olika bindeord som skapar stor variation i din text.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion. Arbete- I am Malala. Diskussion och samtal i smågrupper.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Du bearbetar och gör enkla förbättringar. Om du inte hittar ord eller begrepp så försöker du ändå förklara och beskriva med andra ord. Du väljer och använder dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i som gör att man kan förstå dig. Språk-har ett enkelt och till stor del korrekt grammatiskt språk. Verbformer-har en viss osäkerhet på have/has, am/are,is, was/were, do/does. Börjar bli säker på presens och när -s ska användas samt imperfektformerna och när de används. Är osäker på perfekt, pluskvamperfekt och futurum. ordförråd- har ett ordförråd med mest vardagliga ord. struktur-har ett innehåll med en del detaljer där helheten framgår ganska tydligt. Sammanfattar det viktigaste i handlingen och visar förståelse. Reflektion-Du reflekterar över innehåll, karaktärer och deras handlingar och annat i boken med något exempel.
Du uttrycker dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar. Du väljer och använder dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Språk-uttrycker mig varierat och mestadels grammatiskt korrekt. verbformer-kan skilja på presens och imperfekt och använder rätt verbform på dessa. Kan vid enstaka tillfälle glömma -s i presens eller ta fel på temaform. Är i stort sett säker på perfekt, pluskvamperfekt och futurum. Ordförråd-har ett ordförråd med både enkla och svårare ord som passar till ämnet och kan omformulera mig om jag inte hittar det engelska ordet. Struktur- har en innehållsrik redovisning med flera detaljer och ger en helhetsbild om boken. Visar tydligt hur händelserna hänger i hop. Reflektion-Du tolkar budskapet i boken, reflekterar över innehåll, karaktärer och deras handlingar och annat i boken genom tydliga exempel.
Du uttrycker dig varierat, tydligt och sammanhängande, samt med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar. Du väljer och använder dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. Språk-uttrycker mig varierat och grammatiskt korrekt. Verbformer-använder verbformerna korrekt. Ordförråd-har ett varierat och till uppgiften passande ordförråd och kan använda orden på rätt sätt och i rätt sammanhang. struktur-har en innehållsrik redovisning med god balans mellan detaljer och helhet och visar kopplingar till teman och budskap i texten. Reflektion-Du hämtar träffande exempel ur boken som motiverar reflektioner, analyser och budskap
Realia
Kunskap om olika länder, kultur och religion samt jämförelser med egna erfarenheter.
Du gör några jämförelser med andra texter eller egna erfarenheter samt använder dig något av bokens innehåll, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser av bokens innehåll, och gör välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat företeelser och sammanhang från bokens där du motiverar med välutvecklade och nyanserade resonemang och gör jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion. Arbete: fashion
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du bearbetar och gör enkla förbättringar. Du använder dig av enkla bindeord som t ex and, so, but.
Du formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar. Du använder dig av olika bindeord som skapar variation i din text, och inte enbart and and, so, but.
Du formulerar dig mycket varierat, tydligt och sammanhängande, samt med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar. Du använder dig av många olika bindeord som skapar stor variation i din text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: