👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min hälsa och livsstil- hälsodagbok

Skapad 2017-03-27 13:30 i Almtunaskolan Uppsala
Vad är hälsa? Hur är min egen hälsa? Hur gör man för att förbättra sin hälsa? Det är exempel på frågor vi kommer att jobba med inom detta arbetsområdet.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
I ämnet idrott och hälsa ska du få möjlighet att lära dig vad du kan göra för att påverka din egen hälsa. Du ska under två veckor fylla i en hälso/träningsdagbokdagbok, där du ska fylla i din sömn, din kost, eventuell aktivitet, känsla och en kort analys av dagen. Efter de två veckorna ska du skriva en avslutande reflektion som summerar dina två hälsoveckor.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i delen "hälsa och livsstil" ska du ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

Idh

Syfte:

Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

 

Centralt innehåll:

Idh 4-6

Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

 

Undervisning och arbetssätt

Undervisningen i hälsa och livsstil innebär bland annat att du kommer att lära dig vad olika slags träningsformer (konditions-, styrke- och rörlighetsträning) kan ha för effekter på din hälsa, både din fysiska och psykiska hälsa.

Vad bedöms?

 • Din förmåga att kunna skriva och prata om de fysiska aktiviteter som du varit med om.
 • Din förmåga att visa på hur sömn/kost/aktivitet hänger ihop med din hälsa.
 • Din förmåga att reflektera över dina fysiska aktiviteter och hur du resonerat kring hur de påverkar dig. 

Uppgifter

 • Uppgifter och information

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6