Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2017-03-27 14:10 i Rindö skola Vaxholm Stad
Vi arbetar ämnesintegrerat kring Barnkonventionen.
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3) Bild Matematik
Vi lär oss mer om konventionen om barnens rättigheter.

Innehåll

Syfte

Vi lär oss om Barnkonventionen och barns och människors rättigheter genom att arbeta med flera olika ämnen.
Först pratar vi om vad Barnkonventionen är för något. Sedan kommer vi att arbeta med några av de 54 artiklar som ingår.

Så här kommer vi att arbeta
I SO undersöker vi artikel 12, "Du har rätt att uttrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig. Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till dina åsikter" och artikel 13, "Du har yttrandefrihet. Det betyder att du har rätt att söka efter, ta emot och sprida information och tankar". Vi arbetar med värderingsövningar.


I bild utgår vi från artikel 2 om att alla barn har samma rättigheter och värde. Vi pratar om att alla är lika mycket värda och skapar sedan en superhjälte för barnens rättigheter. Superhjältarna ställer vi sedan ut.


I svenska utgår vi från artikel 19 om barns rätt till skydd mot alla typer av fysiskt eller psykiskt våld. Vi gör olika värderingsövningar och pratar om hur vi kan motverka mobbing.

I matematik utgår vi från artikel 27 om barns rätt att må bra och utvecklas fysiskt och psykiskt. Vi intervjuar varandra och sammanställer våra svar i ett diagram.

Så här kan du visa dina kunskaper:
Vara delaktig i diskussioner och uppgifter vi gör.
Berätta om exempel på vad barns rättigheter kan innebära hemma och i skolan
Göra diagram tillsammans och berätta om det ni upptäckt

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: