Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vara vänner - Snick och snack

Skapad 2017-03-27 14:10 i Kungshöjdens förskola Munkedal
Förskola
Vänskap

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Vi har valt att arbeta med temat vänskap. Som vi ser är det flera starka viljor i barngruppen och därför tyckte vi ämnet var passande. Vår tanke föll direkt på att använda oss av materialet från Snick och Snack. Därför gjorde vi så denna gången att vi pedagoger valde vårt tema arbete 

 Mål

 

Eget formulerat mål

Att få barnen att tänka på hur man ska vara mot varandra och att även våga vara sig själv.

 

 

Läroplanens mål

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situationer samt vilja att hjälpa andra.

Barnens erfarenheter

Vi började med att intervjua barnen med dessa frågor:

Vad är vänskap -vänner?

Tycker ni att det är någon skillnad mellan kompis och vän

Hur ska man vara mot sina vänner?

Hur ska man vara mot sina vänner?

 

- Kompisar är man, Att vara kompisar man leker med varandra, Det är att man är snäll mot andra och inte säger att du får inte vara med, Det är att man är snäll och vänner, Att man är kompis och snäll.

Varför behöver man vänner?

- Å leka med, Annars kan man bli ledsen det är tråkigt, För att man behöver en kompis, För man vill leka med dom, Därför jag behöver vänner, För att leka med varandra, För att det kan vara roligt så att man leker med nån, För annars känner man sig ensam om jag är ensam och någon är ensam så kan man säga ska vi leka så är ingen ensam, för annars har man inte roligt och då är man tråkig och då vill ingen leka med en.

Hur ska man vara mot sina vänner?

Kompisar är snäll, Vara snälla och inte puttas, Kompis /leka, Man är rädd om kompisar man skrattar, Snälla inte slåss, Man ska vara snäll och låta dem vara med i leken och man ska dela med sig, Att man inte ska göra så som de andra inte vill om man säger sluta så ska kompisen sluta, Snäll att man delar med sig och att man får vara med.

Tycker ni att det är någon skillnad mellan kompis och vän

Samma sak, Lika, Komis och vän är nästan samma sak man ska kunna säga kompis och vän vänskap är när du och jag är tillsammans och kompis är att man är kompisar, att man ska vara både vänner och kompisar, Vän är liksom att man är snäll och kompis att man är jättesnäll.

 

 

Insatser - åtgärder för att nå målet

Den här första terminen har vi tänkt att de allra minsta barnen kommer att ha en liten samling för sig. i den gruppen blir det mest sång och rörelse. Så här gör vi för att kunna fånga de äldre barnen lättare utan att de blir störda. Vi kommer ha vårt tema arbete en gång per vecka med samlingar och aktiviteter.

För att nå dessa mål kommer vi framhålla hur man ska vara mot varandra, att vi ser olika ut har olika tankar men vi har ändå samma värde

Frågor vi kommer att ha tillsammans med barnen är:

- Hur ska vi vara mot varandra?

- Hur känns det att inte få vara med?

- Att vi alla inte ser  lika ut men att det inte har någon betydelse.

För att så många som möjligt ska känna sig delaktiga så kommer vi lägga oss på en nivå där alla kan förstå. För att fånga barnen kommer vi göra detta genom sagan om Snick och Snack, sånger lekar och lite drama. Vi kommer även att göra som Snick och Snack och bygga oss en koja i mindre modell som vi tänkt att barnen kan leka med inne.

Vi gör som så att hela arbetslaget ansvarar för tema arbetet. Hos oss har vi det så att tidig personal ansvarar för just den dagen.

Hur målet ska utvärderas

Vi kommer att avsluta med de intervju frågor som vi startade med innan temaarbetet började. Varför vi använder oss av samma frågor är att vi tycker det tydliggör vad barnen har lärt sig.

Under temaarbetets gång kommer vi att arbeta med frågorna :

Hur ska vi vara mot varandra?

Hur känns det att inte få vara med?

Att vi alla inte ser lika ut men att det inte har någon betydelse.

Dessa frågor kommer vi fördjupa oss i lite mer.

 

Teoretisk bakgrund

Vårt syfte med detta tema är att stärka våra barns värdegrund, att vi tydliggör hur vi bör vara mot varandra. Mångkultur och även aktsamheten mot vår natur och miljö är självklara delar som vi tar upp. Detta har vi valt pga den hårda värld som finns runt om våra barn idag. Barnen utsätts för mer hårda attityder och på så vis hamnar i fler konflikter.

Dokumentation

Barnen dokumenterar temaarbetet genom att måla rita klippa limma. Vi kommer även att tillsammans göra en träkoja där figurerna i kungaskogen  kommer hamna under arbetets gång.

Vi pedagoger kommer att dokumentera på Unikum och även de barn som kan och vill får vara med.

 

Samverkan med vårdnadshavare

Vi kommer presentera vårt arbete på föräldramötet. Föräldrarna kommer även kunna följa sina barns dokumentationer i vår hall där vi sätter upp allt de gör.

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: