Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklam och teknik

Skapad 2017-03-27 14:19 i Allerums skola Helsingborg
Grundskola 5 – 6 Bild Teknik Samhällskunskap Svenska
I det här arbetsområdet kommer du att få tillverka en förpackning som ska visa att allt går att sälja med "mördande" reklam.

Innehåll

Målet med undervisningen är att:

Du ska utveckla din förmåga att:

 

 • Lösa problem
 • Analysera och göra jämförelser
 • Föra resonemang
 • Använda begrepp

Undervisning

Så här ska vi arbeta.......

 1. Du ska få läsa om hur reklam används för att påverka oss och vi ska titta på reklambilder och resonera kring dem.
 2. Du ska komma på en idé till en fantasiprodukt och göra en förpackning till produkten.
 3. Så ska du göra en reklamkampanj för din produkt.(förpackning, text, affisch)
 4. Sedan ska du på anställningsintervju på reklamfabriken. Chefen, som intervjuar dig ber dig att visa vad du går för genom att på begränsad tid göra reklam för din fantasiprodukt. I denna intervju ska du också göra reklam för dig själv, där du visar din förmåga att jobba i grupp och hur bra du är på att komma överens med andra människor.
 5. Du kommer att presenteras för några andra arbetssökanden. När du kommer till presentationen ska du presentera din produkt med marknadsföring (=reklam) förklara varför just den här produkten är den bästa att arbeta vidare med.
 6. Du har nu blivit anställd på en reklambyrå. Ert uppdrag är att göra en reklamkampanj om en ny produkt, som ni i gruppen tillsammans bestämmer. Hitta på ett namn på er reklambyrå och gör en logotyp, reklambyråns märke.

Detta kommer att bedömas

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Sv Sh Tk Bl
Reklam och teknik

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda olika tekniker och material
Du kan använda olika tekniker och material på ett ganska bra sätt.
Du kan använda olika tekniker och material på ett varierat och bra sätt.
Du kan använda olika tekniker och material på ett varierat och mycket bra sätt. Du har många idéer.
Utveckla idéer
Du kan hjälpa till att utveckla idéer.
Du kan utveckla egna idéer, som du fått hjälp med.
Du kan utveckla egna idéer.
Muntlig framställning
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning, som fungerar ganska bra.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning, som fungerar bra.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning, som fungerar mycket bra.
Undersöka och beskriva
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur sociala och mediala strukturer fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur sociala och mediala strukturer fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett välutvecklat sätt hur sociala och mediala strukturer fungerar.
Presentation
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller och texter hur du tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller och texter hur du tänkt.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller och texter hur du tänkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: