Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2017-03-27 14:20 i Rävekärrs grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 2 – 4 Svenska Bild Naturorienterande ämnen Samhällsorienterande ämnen
Solen, månen och stjärnorna ser du nästan varje dag, men har du funderat över vad de är och om de är viktiga för oss här på jorden? Följ med på en spännande resa ut i rymden! Vi arbetar med rymden och lär oss om jordens, solens och månens rörelser, månens faser och några olika stjärnbilder.

Innehåll

Solen, månen och stjärnorna ser du nästan varje dag, men har du funderat över vad de är och om de är viktiga för oss här på jorden? Följ med på en spännande resa ut i rymden! Vi arbetar med rymden och lär oss om jordens, solens och månens rörelser, månens faser och några olika stjärnbilder.

Förankring i läroplanen

Kunna se och känna igen återkommande mönster i form av årstidsväxlinga.
Kunna berätta något om årstidsväxlingarna. 
Kunna använda sig av några specifika ord och begrep. 
Kunna delta i och genomföra undersökningar i naturen.
Skapa bilder och/eller modeller som hör till temat.

Kopplingar till läroplan

Konkretisering 

År 3-4
Känna igen jorden och någon annan planet. 
Känna igen solen och månen. 
Känna igen en eller två stjärnbilder.
Kunna årstiderna. 

Undervisning: För att du ska få möjlighet att lära dig allt detta ska vi på lektionerna...

 • Utgå från vad ni redan vet, era frågor och funderingar
 • Vi studerar stjärnhimlen och olika stjärnbilder.
 • Arbeta med att göra er medvetna om och få en förståelse för skillnaden mellan det vetenskapliga och andra sätt att se på solen, jorden och stjärnhimlen. Vi läser och diskuterar kring hur man trodde och tänkte förr i tiden.
 • Läsa enklare faktatexter och se på faktafilmer. 
 • Skriva faktatexter både tillsammans och enskilt.
 • Skapa tillfällen att rita, beskriva och förklara.
 • Träna på att använda ord och naturvetenskapliga begrepp i rätt sammanhang.
 • Läsa och diskuterar boken ”Rymdresan – Markus och Marianas äventyr med farbror Albert” av Christer Fuglesang.

Bedömning: Jag kommer bedöma din förmåga att...

Vi kommer bedöma din förmåga att: 

 • känna igen någon stjärnbild och visar det i en bilduppgift.
 • resonera kring olika naturvetenskapliga fenomen i mindre grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över bilder,
  Bl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Bl
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel seriebilder.
  Bl  1-6
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-6
 • Sol, måne och planeter. Månens faser och några stjärnbilder.
  NO  1-6
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
  NO  1-6
 • Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  1-6
 • Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-6
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  1-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  1-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: