Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 1

Skapad 2017-03-27 14:21 i Hertingsskolan Falkenberg
Vi kommer att arbeta med samhällskunskap - barns rättigheter och vad det innebär samt normer och regler i vardagen. Vi kommer även att arbeta med religion - likheter och skillnader mellan kristendom, islam och judendom samt olika skapelseberätetleser.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med religion - likheter och skillnader mellan kristendom, islam och judendom. Barnen kommer att få arbeta med några av Bibelns berättelser.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att:

 • jämföra kristendom, islam och judendom
 • återge några berättleser ur Bibeln

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma om du kan:

 • jämföra symboler och högtider mellan kristendom, islam och judendom
 • Återge innehållet i berättelser ur Bibeln

Så här kan vi visa vad vi kan:

 • Skriva
 • Presentationer
 • Måla
 • Teater

Undervisning och arbetsformer

För att uppnå målen kommer vi att göra följande:

 • Läsa böcker
 • Se filmer
 • Skriva texter
 • Måla bilder
 • Samtala och reflektera
 • Göra filmer
 • Keynotepresentationer

  .

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: