Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4

Skapad 2017-03-27 14:40 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 Engelska
I engelska tränar du på att skriva, prata, lyssna och läsa på engelska.

Innehåll

Lyssna, läsa, tala, skriva och samtala

  • Du förstår innehållet i tydligt talad, enkel engelska i långsamt tempo.
  • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  • Olika former av samtal , dialoger och intervjuer.
  • Grammatik och uttal.
  • Enkla fraser, tilltalsord och uttryck.
  • Strategier för att uttrycka sig när orden inte räcker till, till exempel omformuleringar eller använda ordbok.

 

Matriser

En
Engelska åk 4

Förmågor

Har ännu ej nått målen
Har nått målen
Har nått längre än målen
Läsförståelse
Läser enkla meningar men behöver stöd av bilder för att förstå.
Läser och förstår enkla texter t. ex. korta meddelanden, enkla beskrivningar, korta texter med välbekant innehåll.
Läser texter som är skrivna på ett vardagligt språk och kan återge innehållet. Läser texter och förstår en del ovanliga ord.Kan förstå betydelse genom förståelse för sammanhanget.
Hörförståelse
Förstår vardagliga uttryck som t. ex. siffror och färger, korta instruktioner om de sägs tydligt och långsamt. Förstår enkla frågor som rör välkänt område t.ex. den egna personen.
Förstår enkla samtal om man talar tydligt, förstår fraser som handlar om vardagssituationer, t. ex. att gå och handla. Kan förstå frågor som rör t. ex. fritidsintressen eller familjen.
Förstår huvudinnehållet i ett TV-program som är riktat till åldern, ex. My Pet på UR. Förstår och kan följa samtal med delvis okänt innehåll. Förstår fraser som innehåller mer detaljer och nyansskillnader.
Skrivförmåga
Skriver korta meningar om sig själv t. ex. My name is. Kan skriva korta meddelanden med hjälp. skriver enstaka fraser som ej knyts ihop.
Skriver om vardagliga händelser med vardagliga ord och fraser. Kan skriva enkla meddelanden eller korta personliga brev. Kan skriva enkla ord, fraser och meningar som knyts ihop.
Kan skriva berättelser om vardagliga händelser och intressen. Kan beskriva mer detaljerat känslor, upplevelser och intryck. Varierar sitt språkbruk efter situation och mottagare,
Talförmåga
Kan muntligt berätta om dig själv, t. ex. namn, ålder och var du bor.
Kan berätta om dina intressen och om vardagssituationer. Kan ställa enkla frågor.
Kan berätta lite mer utförligt om dina intressen och din vardag. Kan ställa svårare frågor. Du kan föra samtalet vidare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: