Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filifjonkornas grovplanering ht 2016

Skapad 2017-03-27 14:43 i Wäktars Mariehamn
Förskolan Åland
Vi har lagt märke till att vissa värdefulla egenskaper håller på att försvinna eller har fått förminskat värde i vår vardag. Redan Aristoteles på sin tid lärde ut att människans uppgift är att vara god och leva därefter.

Innehåll

Vi har lagt märke till att vissa värdefulla egenskaper håller på att försvinna eller har fått förminskat värde i vår vardag. Redan Aristoteles på sin tid lärde ut att människans uppgift är att vara god och leva därefter.

Tillsammans

Med – tillsammans med någon, delaktig i något

Känsla – något man upplever eller känner

Medkänsla – förmåga att kunna leva sig in i en annans situation och förstå hur andra har det, d.v.s. något man känner, upplever och är delaktig i. En känsla eller upplevelse tillsammans med någon.

Empati är en medfödd förmåga som kan utvecklas eller bromsas. Allt vi säger och gör påverkar barnen, men också allt som vi inte säger och inte gör. Vi vuxna bör ge en bra värdegrund till barnen, tala om vad som är rätt och fel och vara goda förebilder.

God självkänsla och trygghet ökar den empatiska förmågan. Språk- och lekutvecklingen spelar också en viktig roll i sammanhanget.

 

”Jag kan… Jag kan hjälpa dig…”

Hur? Lära och låta barnen hjälpa varandra; knäpp en knapp, hälla mjölk, plocka undan, skicka vidare, ”göra rum”, dela med sig. Det är viktigt att kunna både be om hjälp och att hjälpa sina kamrater. Det ger en positiv upplevelse för både den hjälpta och hjälparen.

Det är också viktigt att få hjälpa till att rätta till, d.v.s. ta konsekvenser av ”det som gick snett, att göra förlåt”. Att ge en möjlighet att gottgöra och ta ansvar för sina egna handlingar i motsats till det mekaniskt sagda ordet ”förlåt”. Här är vår roll att vägleda och ställa krav som barnet är moget för, inte ge färdiga lösningar utan tillfälle att tänka efter.

 

Möts barnet av vår empati och respekt, ökar det barnets trygghet, tro och förståelse för sin egen person. Att ladda barnen med goda egenskaper, stärka och bekräfta deras egen drivkraft till medkänsla och inlevelse hjälper dem att fungera för det gemensamma samtidigt som de kommer att klara sig ensamma.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: