Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism

Skapad 2017-03-27 15:05 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola F
Vi kommer under den kommande so-perioden att arbeta med hinduismen oh buddhismen.

Innehåll

Moment 1)

Kunskapskrav

 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.

 

 

Centralt innehåll

 • Religioner och andra livsåskådningar Huvuddragen i världsreligionernas historia
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Konkretiserat

 • Vi arbetar med kapitlet hinduism och buddhism i digilär.
 • Vi tittar på centrala tankegångar inom dessa religioner, ex synen på gud, människa, livet och döden.
 • Brahman
 • Beskriva olika konkreta religiösa handlingar och uttryck innebär?
 • Hur bör man leva sitt liv som hindu och buddhist?
 • Hur har dessa religioner utvecklats genom historien?

Moment 2)

Kunskapskrav

 • Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Centralt innehåll

 • Religioner och andra livsåskådningar Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

 

Konkretiserat

 • Vi arbetar med olika inriktningar inom kapitlet hinduism och buddhism

Moment 3

Kunskapskrav

 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Centralt innehåll

  • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  • Konkretiserat
 • Vi arbetar med kapitlet Religion och samhälle

 

 

Moment 4

Kunskapskrav

 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Centralt innehåll

 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
 • Konkretiserat
 • Vi arbetar med kapitlet identitet och livsfrågor i digilär

 

 

Moment 5

Kunskapskrav

 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Centralt innehåll

 • Etik Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
 • Etik Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

Konkretiserat

 • Vi arbetar med etik, religion och människosyn
 • Vi jobbar, på en grundläggande nivå, med de tre etiska modellerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: