Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Däggdjur

Skapad 2017-03-27 15:43 i Fyllingeskolan F-3 Halmstad
Grundskola F
Arbeta med däggdjur i världen.

Innehåll

Ämnets syfte enligt grundskolans kursplan:

Biologi

 • Utveckla förmågan att samtala om, tolka och framställa texter med naturvetenskapligt innehåll.Svenska
 •  
 • Utveckla sitt talspråk så att eleven får tilltro till sin egen språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang. Centralt innehåll enligt grundskolans kursplan:
 • Biologi
 •  
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer
 •  
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar. Svenska
 •  
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, olika hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation.
 •  
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Konkretisering av mål:
 • Biologi
 •  
 • Jag kan vara med och prata om ämnet i klassrummet, söka efter fakta och framställa en plansch där jag använder begrepp som vi har gått igenom på lektionerna.
 • Jag kan hitta relevant information via film, böcker och internet som hjälper mig vid den muntliga presentationen.
 • Jag kan berätta om grundläggande fakta om däggdjuren. Svenska
 •  
 • Jag kan göra en muntlig presentation där jag antingen själv, eller tillsammans med en klasskompis, berättar om ett däggdjur. Arbetssätt:
 • Vi kommer att titta på film som handlar om däggdjur samt läsa i läroboken. Vi kommer gå igenom begrepp som är vanliga inom arbetsområdet. Vi kommer arbeta i mindre grupper och fördjupa oss inom ett däggdjur. Då kommer vi skriva en text, söka information och presentera det vi kommit fram till vid ett tillfälle då vi har muntliga redovisningar, vilket är det som kommer bedömas. Vi kommer att ge feedback på varandras arbete.
 •  
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: