Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5 VT 2017

Skapad 2017-03-27 16:42 i Stordammens skola Uppsala
En beskrivning av hur vi arbetar med Engelska i årskurs 5
Grundskola 5 Engelska

Engelska är det språk som talas och förstås av flest människor i världen. Vi möter engelska överallt i vårt samhälle och behovet blir allt större att kunna kommunicera och förstå varandra på ett globalt plan.

Innehåll

Syfte med undervisningen i engelska:

Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk ger flera perspektiv på omvärlden, ökar våra möjligheter till kontakter och ger oss större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom många skilda områden såsom politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför även våra möjligheter att vara en del i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Mål ur Lgr 11:

Målet med undervisningen i engelska är bland annat att eleverna ska utveckla sin förmåga att:Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till

Undervisningens innehåll:

Vi kommer arbeta med läromedlet Good Stuff Gold (åk 5); textbook och Workbook, men även utifrån andra källor .

Lektionsupplägg

Våren  ägnas åt kapitel 3 -6 och  ca 18 texter.

Måndag/tisdag: Arbete med ord och text( läxa), arbete med olika avsnitt i workbook och i Attack your grammar  (hörövningar, grammatik, muntliga övningar etc...)

Onsdag: ägnas åt gemensamt och individuellt skrivande ofta med utgångspunkt  av en film eller bild. Under vårterminen tränar vi på att skriva inom olika genrer; dikt, serie upplevelsetexter och framförallt faktatexter.

Vi skriver faktatexter om djur utifrån mind maps. Samtal, dialog, fråga svar och ordsamling ingår.

Fredag: Läxgenomgång, ordlek, talövningar, "Picture of the da"y samt lyssnar och sjunger engelska sånger bla från youtube.

Under terminen skall du, bland annat, arbeta med följande:

 • Läsa och bearbeta olika typer av texter på engelska.
 • Lyssna på talad engelska genom olika texter och hörövningar.
 • Skriva egna texter på engelska.
 • Samtala på engelska i olika forum. 
 • Titta på engelska TV-program/filmer och kortare klipp från t.ex. Youtube.
 • Prata om och träna på grundläggande engelsk grammatik.

Vi kommer att bedöma (förmågan att):

 • Hur du förstår både talad och skriven engelska.
 • Hur säkert du uttrycker dig i tal och skrift på engelska.
 • Hur du tillsammans med andra kan uttrycka dig med ord, fraser och meningar både muntligt och skriftligt.
 • Hur du utvecklar dina kunskaper bl. a. genom att bearbeta dina texter och framställningar.
 • Hur aktivt du visar dina kunskaper genom samtal och diskussioner i klassrummet.

Visa lärande:

Lärandet visar du fortlöpande genom att aktivt delta under lektionerna och visa dina kunskaper på olika sätt, både muntligt och skriftligt samt med hjälp av digitala hjälpmedel. Detta kan du exempelvis göra genom att läsa och förstå olika slags texter, återberätta, skriva texter, samtala med andra på engelska, visa att du förstår och kan följa muntliga och skriftliga instruktioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: