Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner Periodiska systemet

Skapad 2017-03-27 16:49 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Kemi Fysik
Vi har repeterat den grundläggande kemi som vi lärde oss i åk 7. Vi har pratat om skillnaden mellan fysikaliska förändringar och kemiska reaktioner, periodiska systemet, varför ämnen reagerar överhuvudtaget, hur man balanserar formler för kemiska reaktioner.

Innehåll

Kemi repetition – vi måste förstå ”det lilla” (mikronivå) för att förklara och förstå ”det stora” (makronivå)

 

Syfte

Vi repeterar stora delar av det som vi har lärt oss om kemi genom tre enkla försök.

Vi kommer att lära oss mer/nytt om salter, oxider och formelskrivning.

Organisk kemi

Först avgränsar vi genom att identifiera att vi inte har med något organiskt ämne i de tre försöken.

  1. Vad är organisk kemi?
  2. Var är organiska ämnen?
  3. Vad är speciellt med organiska ämnen?
  4. Vilken betydelse har organiska ämnen för dig?

Oorganisk kemi

I våra tre försök ingår enbart oorganiska ämnen: Vatten, koksalt, magnesium och syre.

Försök 1

Casper ställde en bägare med vatten på en elektrisk brännare. Vi tillför värme till vattnet och kan se vattenånga (imma) som rör sig uppåt från vattnet. Vi kan även se att vattnet i bägaren börjar röra på sig och att de bildas bubblor i vattnet – vattnet kokar.

Försök 2

I åk 7 satte vi en vattenlösning med koksalt i en bägare i fönsterkarmen. Efter några dagar såg vi att vattnet var borta och kvar i bägaren fanns endast vita, vackra saltkristaller. Helena har sparat en av dessa bägare för att kunna ta fram den vid olika tillfällen när vi har läst kemi och biologi.

Försök 3

Vi gjorde om ett försök som vi mindes att Peter gjorde i åk 7. Helena höll en bit magnesium (grått och mjukt band) i en degeltång. Bea tände på magnesiumbandet och alla fick order om att inte titta rakt på bandet utan vid sidan av det. I våra ögonvrår kunde vi konstatera att magnesiumbandet brann med ett starkt (därför ska vi inte titta rakt på det brinnande magnesiumbandet), vitt sken. Efter att det brunnit kunde vi se ett vitt pulver på det urglas som Helena hade under det brinnande magnesiumbandet.

Uppgift

Det händer/har hänt saker i alla 3 försöken. Det är 3 olika former av kemiska händelser.

  1. Förklara vad som händer och förklara skillnader och likheter mellan det som händer. Använd dig av kemiska begrepp och modeller på atom- och molekylnivå (mikronivå) för att förklara det som du ser (makronivå). Kunskapskrav 5.
  2. Relatera det som de 3 försöken handlar om till processer i vardagen och till processer i naturen som är viktiga för din livskvalitet. För hög bedömning måste du här använda dig av andra exempel än dem som vi har pratat om eller vidareutveckla dem. Kunskapskrav 1 + 5 + 6 + 7
       

 

 

Matriser

Fy Ke
Kemiska reaktioner Periodiska systemet

Grundläggande oorganisk kemi

Detta är en bedömning av den oförberedda diagnos som ni fick för att jag skulle kunna göra en bedömning av hur jag skulle utforma den resterande delen av undervisningen. Efter denna bedömning kommer jag att erbjuda riktade genomgånger i mindre grupper efter era olika behov. Om du vill uppnå högre bedömning än vad du fått i nedanstående matris, kan du se i matrisen vad du behöver utveckla, eller prata med mig om det.
E
C
A
1 Resonemang
Här för du en skriftlig diskussion = resonemang Tänk på flera led och flera perspektiv för hög bedömning.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
5 Begrepp, modeller och teorier
Här förklarar du det som står i uppgift 1 Jämförelser och skillnader (=ser samband) för hög bedömning
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
6 Kemiska processer
Här anknyter du de 3 försöken till vardagen och/eller processer i naturen som har stor betydelse för din livskvalitet.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
7 Hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. .
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: