Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormhatten

Skapad 2017-03-27 17:08 i Testförskola pedagogisk planering Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
För att få en övergripande bild av förskolans gemensamma arbete skriver ni en gemensam text utifrån hur ni arbetar med de tre delarna i läroplanen Lpfö98/16, barns inflytande, normer & värden samt utveckling och lärande. Förskolechefens vision om förskolans arbete kopplat till läroplanen, pedagogerna och barnen.

Innehåll

Planerade insatser

Använda sig av böcker från barnkonventionen 

Samarbetsövningar

Nyckelorden

 

Förväntade effekter

Vi ser att utvecklingen pågår i rättriktning när vi ser att barnen känner sig trygg i sig själv och i gruppen. I leken kan dem samarbeta och komma överens. Kan lyssna och ta in vad andra tycker och tänker och ha en förståelse för andra. 

 

Metodval

vi observerar barnen i den planerade aktiviteten, men samt i den fria leken. Men även i olika vardagssituationer, som i hallen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: