Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fåglar årskurs 1.

Skapad 2017-03-27 17:11 i Vattholmaskolan Uppsala
Grundskola F – 6 Svenska Biologi
Vilka fåglar finns nära oss där vi bor? Vilka fåglar flyttar och vilka stannar kvar. Under vårt temaarbete kring fåglar kommer du få lära dig mera om olika fågelarter och deras levnadssätt.

Innehåll

Du kommer att få lära dig:

 • att känna igen, namnge och kunna berätta om några vanligt förekommande fåglar i vår närmiljö
 • att förstå och kunna förklara varför stannfåglarna stannar kvar i Sverige under vintern och varför flyttfåglarna flyttar.
 • att namnge fågelns olika delar.
 • att kunna några begrepp som har med fåglar att göra.
 • att kunna skriva en enkel faktatext om fåglar.

Hur ska vi lära oss detta? 

 • vi kommer att se undervisningsfilmer om våra fåglar i närmiljö.
 • skriva fakta om fåglar.
 • rita och måla fåglar.
 • lyssna på fågelläten.

  Du ska visa att du kan:

 • känna igen och namnge några vanligt förekommande fåglar i vår närmiljö.
 • skriva en enkel faktatext och skapa en bild till texten.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3

Matriser

Sv Bi
Fåglar år1 Vh 2017

Samlad kunskap om fåglar.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva
Du visar och berättar om en fågels kroppsdelar(kännetecken)
 • NO
Du kan med hjälp av en bild på en fågel peka och benämna de kroppsdelar som i huvudsak kännetecknar en fågel
Du kan utan bild berätta om hur en fågel ser ut och benämna de mest typiska kroppsdelarna.
Du kan utan bild berätta om hur en fågel ser ut och benämna de mest typiska kroppsdelarna och med rätt begrepp för fågelkroppen
Namnge
Du namnger och beskriver några vanliga svenska stann- och flyttfåglar
 • NO  1-3
Du namnger en eller ett par stannfåglar och en eller ett par flyttfåglar och visar med fotografiska bilder att du vet hur de ser ut
Du namnger minst 2-3 stannfåglar och 2-3 flyttfåglar och beskriver med rätt begrepp hur de ser ut och med hjälp av fotografiska bilder.
Du namnger minst tio fåglar både stannfåglar och flyttfåglar och beskriver med rätt begrepp hur de ser ut och med hjälp av fotografiska bilder
Obsevera
Du beskriver samband mellan årstidsväxlingar och hur fåglar påverkas och lever
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Du förklarar med hjälp av stöd från en vuxen vad som händer med fåglar i Sverige när årstiderna växlar
Du förklarar på egen hand och med hjälp av bilder vad som händer med fåglar i Sverige när årstiderna växlar
Du förklarar på egen hand och utan hjälpmedel vad som händer med fåglar i Sverige när årstiderna växlar
Skriva
Du skriver en enkel faktatext om en fågel.
 • Sv  1-3
 • SvA  1-3
Du skriver en enkel faktatext om en fågel tillsammans med en vuxen och en kompis.
Du skriver en enkel faktatext om en fågel ihop med en kompis.
Du skriver en enkel faktatext om en fågel på egen hand.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: