Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Les vêtements vt 2017

Skapad 2017-03-27 19:22 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi lär oss ord och uttryck samt grammatik som hör till temat kläder.

Innehåll

 

Mål

Att inom temat kläder lära sig:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2 4
  använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2 4
   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

 

Arbetets innehåll

Vi jobbar med och du lär dig; 

 • ord och fraser samt innehåll i kapitel 3a och 3b (extra 3c)
 • ord och fraser förknippade med att beskriva kläder
 • grammatik; un/une, le/la, les/des, adjektiv (färger), "inte" (ne...pas)
 • verb; regelbundna -er verb

 

 

Bedömning

I slutet av arbetsområdet skriver du en text som bedöms i matrisen här nedan. I den  visar du att du har tagit till dig  ord/fraser och grammatik från arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9

Matriser

M2
Moderna språk (obs! endast delar av kunskapskraven)

E
C
A
Förmågan att formulera sig i skriftliga framställningar och visa språklig säkerhet
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

M2
Utvecklingsmatris Moderna språk; skriva

Din förmåga:

att uttrycka dig begripligt
Du förmedlar ett innehåll, dock inte alltid helt begripligt för en franktalande
Du förmedlar ett innehåll på ett sådant sätt att en fransktalande förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll och är tydlig, på ett sådant sätt att en franskktalande förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll väl och har inga problem att göra dig förstådd på franska.
att bygga upp ett innehåll
Du uttrycker dig mycket enkelt och kortfattat.
Du uttrycker dig enkelt och kortfattat med sammanhang.
Du uttrycker dig om ett specifikt ämne och tar även med detaljer.
Du uttrycker dig utförligt, tar upp helheter och detaljer.
att bygga meningar - inledningr
Du startar dina meningar på liknande sätt, ofta med samma ord.
Du startar dina meningar på liknande sätt, t.ex. med jag, han , hon etc.
Du börjar varierar sättet att starta meningarna, och använder några olika ord och uttryck.
Du varierar sättet att starta meningarna och använder flera olika ord och uttryck.
att bygga meningar - bindeord
Meningarna saknar bindeord
Du använder något bindeord.
Du använder några bindeord.
Du använder flera olika slags bindeord.
att bygga meningar -verb
ibland saknar meningarna verb, vilket påverkar begripligheten.
Du gör korta meningar och använder något verb.
Du använder några olika verb i dina meningar.
Du använder flera olika verb i dina meningar.
att använda grammatik - placering färger
Du placerar färgerna fel ( t ex innan sitt huvudord).
Du placerar färgerna på olika sätt i meningarna.)
Du placerar oftast färgerna rätt (efter sitt huvudord)
Du placerar färgerna korrekt ((efter sitt huvudord).
att använda grammatik - böjning färger
Du glömmer böja färgerna efter huvudordet.
Du böjer någon färg efter huvudordet.
Du böjer några färger efter huvudordet.
Du böjer de flesta färger korrekt efter huvudordet.
att använda grammatik - er verb
Du glömmer att böja verben.
Du böjer något verb.
Du böjer de flesta verb men ibland blir det fel.
Du böjer verben i huvudsak korrekt.
att använda grammatik - nekad sats ."inte"
Du använder inte nekad sats i din text (inte).
Du försöker använda nekad sats (inte).
Du använder någon nekad sats och gör det på ett korrekt sätt.
Du använder flera nekade satser och gör det på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: