Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TRAFIK

Skapad 2017-03-27 20:58 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi är trafikanter varje gång vi är ute och promenerar, cyklar och åker bil. Vad får dig att känna dig trygg i trafiken? Varför har vi de trafikregler vi har? Hur du gör i trafiken påverkar andra människors liv! I detta arbetsområde ska du få fundera på vilka vägmärken och trafikregler som finns och analysera varför de är så viktiga. Du ska få veta vad som gör en cykel säker och hur man cyklar.

Innehåll

 Vi kommer att arbeta med

 • Vägskyltar
 • Säker cykel
 • Trafikkunskap
 • Cykelvett
 • Min väg till skolan

 

Arbetssätt:

 • läsa faktatexter
 • titta på filmer
 • trafikpromenader
 • ta reda på vad olika trafikmärken betyder, måla av och redovisa
 • genomgång av egen säker cykel på skolan
 • cykelutflykt (vid bra väder)
 • undersökning av skolvägen och dess faror

 

Begrepp i arbetsområdet

 • övergångsställe
 • trafikljus
 • cykelbana
 • cyklist
 • fotgängare
 • trafikregel
 • vägskylt

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

SO
TRAFIK

Rubrik 1

nivå 1
nivå 2
nivå 3
analysförmågan
Du identifierar FLERA riskfyllda platser längs din skolväg och kan förklara varför de är riskfyllda.
Du identifierar NÅGON riskfylld plats längs din skolväg och kan förklara varför den är riskfylld.
Du identifierar FLERA riskfyllda platser längs din skolväg och kan förklara varför de är riskfyllda.
Du identifierar FLERA riskfyllda platser längs din skolväg och kan förklara varför de är riskfyllda ur olika trafikanters perspektiv.
Analysförmågan
Du kan berätta om minst en vägskylt eller trafikregel och varför det är viktigt att man efterlever den.
Du kan berätta om minst en vägskylt eller trafikregel.
Du kan berätta om minst en vägskylt eller trafikregel och varför det är viktigt att man efterlever den.
Du kan berätta om minst en vägskylt eller trafikregel och varför det är viktigt att man gör som den säger. Du kan ge exempel på konsekvenser för olika trafikanter om regeln inte efterlevs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: