Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FR 9: v. 12-18

Skapad 2017-03-27 21:42 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Har du drömt att kunna skriva längre texter på franska? I så fall får du nu chansen att träna upp din skriftliga, och även muntliga, förmåga. Metoden du använder kallas för processkrivning och är mycket språkutvecklande då du får möjlighet att bearbeta och förbättra dina texter. Du kommer även få träna läs- och hörförståelse samt muntliga övningar inför det nationella provet.

Innehåll

 Konkreta mål

 • läsa, samtala om och återge texter/händelser i dåtid
 • skriva i nutid och dåtid enkla berättande texter om självupplevda vardagliga/bekanta händelser 
 • bearbeta och förbättra egna texter
 • träna inför det nationella provet: läs- och hörövningar samt muntliga övningar

Grammatik

 • känna till de största skillnaderna mellan mellan passé composé och imparfait
 • former i passé composé med "avoir" som hjälpverb: regelbundna verb (-er, -ir och -re) och de vanligaste oregelbundna verben ( t ex être, avoir, faire, prendre, voir)
 • former i passé composé som har "être"  som hjälpverb 1) rörelseverb: t ex venir, partir, entrer, aller, descendre, naître, mourir 2) reflexiva verb, t ex se promener, se laver, se lever
 • använda vanliga sambandsord ( t. ex. et, mais, ou, parce que, puisque, d'abord, puis)
 • använda vanliga tidsuttryck (t. ex après, le soir, ce matin)

 

Genomförande

Under arbetsområdets gång kommer du på olika sätt öva på att lyssna, läsa, tala och skriva. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och du kommer arbeta både enskilt och tillsammans med andra.

Fokus kommer att vara på att utveckla ditt skrivande, men du kommer även att träna på färdigheterna läsa, lyssna och tala.

Det finns behov och önskemål i gruppen om att repetera verb i nutid, du kommer därför börja med att skriva en text i tidsformen presens.

Du kommer sedan att få läsa, samtala om och återge texter i passé composé. Sedan kommer du att få skriva, bearbeta och muntligt återberätta egna texter i dåtid.

De närmsta veckorna innan nationella provet, kommer du endast förbereda inför detta prov, med fokus på muntliga övningar samt läs-och hörförståelse.

 

Metod

Den pedagogiska metoden som används under ditt skrivande kallas för processkrivning. Detta innebär att du får respons och bearbetar din text under skrivandets gång, vilket ökar dina chanser att få en bra text och utveckla ditt skrivande.

Bedömning

Du bedöms formativt under arbetets gång, det vill säga kontinuerligt. Fokus kommer att vara på att utveckla ditt skrivande, men du kommer även att träna på färdigheterna läsa, lyssna och tala.

Den summativa bedömningen, det vill säga då du bedöms vid endast ett tillfälle, kommer att vara det nationella provet, där du bedöms på de fyra förmågorna: läsa, lyssna, skriva och tala.

I slutbetyget, kommer dina kunskaper som du visar på lektionerna vägas in i betyget (som t ex förmågan att delta i samtal om olika texter, återberätta innehåll, ställa och svara på frågor, kommentera andra elevers svar, bearbeta text osv).

Bedömningsmatris publiceras separat efter avslutat nationellt prov.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: