Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad vill du berätta om? Åk 6 vt-17

Skapad 2017-03-27 21:56 i Torpskolan Lerum
Grundskola 4 – 6 Svenska
Ni ska få hålla en redovisning om ett valfritt ämne. Har ni något särskilt intresse eller något annat som ni brinner för?

Innehåll

Uppgiften består av två delar:

 

 1. Muntlig redovisning med hjälp av keynote

 

 1. Källförteckning (minst två källor) och källkritik till dessa lämnas in via unikum.

(Vilka är dina källor? Vad är det som just gör att dessa källor trovärdiga och användbara för din redogörelse? Jämför källor och fundera utifrån de källkritiska frågorna! – Vem, varför, när och hur?)

 

Er redovisning ska vara 3-5 minuter lång. Träna hemma och ta tid på dig själv!

 

Struktur

 

En intresseväckande inledning (vad ska du berätta om och varför)

Huvuddel (den längsta delen, själva innehållet om det du ska berätta om. Tänk på att ha en ”röd tråd”)

En avslutning (t.ex. slutkläm eller poäng, sammanfattning…)

 

Tänk på din struktur, att prata fritt och titta på din publik samt att använda egna ord och förklara sådant som de som lyssnar kanske inte vet så mycket om (mottagaranpassning).

 

Text i keynote:

Ha inte för mycket text i din keynotepresentation. Fundera över vad som är viktigt. Du ska berätta mer än vad som står.

 

Bilder i keynote:

 

Tänk på att bilderna du använder ska passa ihop med som du pratar om och att de ska hjälpa till att visa och förstärka eller tydliggöra det du pratar om.

 

 

Arbete: Ca 2 h i veckan (v.13, v.14, v.16)

Redovisning och inlämning av källkritik: fre v.17. Alla redo! Vi fortsätter med redovisningar tors och fredag v.18

 

Uppgifter

 • Källor och källkritik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Vad vill du berätta om?

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka, välja ut och sammanställa
 • Sv  4-6
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Kombinera text och annan estetik
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: