Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk vt-17

Skapad 2017-03-28 08:33 i _Pedagogiskt Center Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

En gång i tiden talade vi i norden samma språk, så är det inte idag. I den här lärcirkeln kommer du att upptäcka likheter och skillnader i de nordiska språken. Målet är att du ska förstå dina nordiska grannar bättre i framtiden.

Innehåll

Mål och syfte

Mål från kapitel 1 och 2 i LGR

 

• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och
känna tillit till sin egen förmåga,
• har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kultur­-
arvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,

Svenska

Förmågor
    • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
    • söka information från olika källor och värdera dessa.
Centralt innehåll
    • Tala, lyssna och samtala
    • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språk
Syfte
  • Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.
  • Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor.

 

Genomförande

Vi arbetar med utdrag ur "Kontakt" med enskilda och gruppuppgifter samt lärarledd undervisning.

Bedömning

Bedömning sker på antingen en muntlig presentation eller ett resonemangsprov.

Matriser

Sv SvA
SVENSKA kunskapskrav åk 9

E
C
A
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: