Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och Teknikfokus på Timotej April-Maj -17

Skapad 2017-03-28 09:27 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske.

Utvärdering beskriver hur det gick och syftar till att hjälpa oss att förfina våra arbetssätt och metoder så vi når de mål som läroplanen förskriver.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Vi vill ge barnen möjlighet att se, lukta, känna, smaka, höra naturvetenskapen/tekniken omkring oss.

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vi kommmer att "vara" i naturen. Vi kommer att odla och se processen. Vi ska göra olika experiment med olika material och i/vid olika situationer/ställen.

Vi kommer fortsätta arbeta i smågrupper även i storgrupp. Vi väljer utrymmen som inspirerar till att fokusera på de aktiviter/exteriment vi kommer genomföra.

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Vi bygger vidare på vad barnen vill lära sig mer om och ge dem utrymme att komma med förslag. Vi observerar de yngre barnen för att se vad de visar mest intresse för. Vi tar till vara på vad barnen pratar om och leker samt funderar på vid våra olika utbildningssituationer.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi kommer fotografera och anteckna vad som händer. Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för utvärdering och analys.

Vi doumenterar barnens tankar och kommentarer på Unikum så att föräldrar får ta del av barnens vardag. Tillsammans tittar vi sen på dokumentationen och reflekterar kring den.

Hur gick det?

Vad fungerade/fungerade inte?

Hur går vi vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: