Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris MUSINS02

Skapad 2017-03-28 09:34 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Musik
Bedömningsmatris för sång MUSINS02

Matriser

Mus
Bedömningsmatris för MUSINS02

Rubrik 1

Instuderingsansvar
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Aspekt 1
Eleven kan ta eget ansvar för att studera in mindre musikstycken genom att lyssna in och med viss säkerhet tolka notbilden. Eleven arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget övande. Resultatet är tillfredställande.
Eleven tar eget ansvar för instudering av musik av större omfattning med tillfredställande resultat. Eleven använder både noter och gehör i sin instuderingsstrategi. Eleven upptäcker sångtekniska områden som behöver särskild uppmärksamhet och arbetar efter lärarens instruktioner.
Eleven tar eget ansvar för instudering av musik av större omfattning med gott resultat. Eleven använder både noter och gehör på ett säkert sätt som instuderings- strategier. Eleven upptäcker och analyserar sångtekniska områden som behöver särskild uppmärksamhet och arbetar efter lärarens instruktioner och egna, välfungerande övningar.

Ny rubrik

Avkodar notbild och lyssnar in
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Ny aspekt
Eleven lyssnar in och kan med viss säkerhet studera in efter noter. Resultatet är tillfredställande
Eleven lyssnar in och kan avkoda en notbild med gott resultat.
Eleven kan, utan svårighet, avkoda en notbild och koppla det till gehöret. Upptäcker felsjungning och rättar sig. Resultatet är självklart och säkert.

Ny rubrik

Konstnärligt uttryck
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Ny aspekt
Eleven gör enkla musikaliska tolkningar och följer till någon del, och med 
viss hjälp, genrepraxis utifrån musikens kulturella sammanhang.
Eleven gör välgrundade musikaliska tolkningar och följer genrepraxis utifrån musikens kulturella sammanhang.
Eleven gör nyanserade musikaliska tolkningar utifrån genrepraxis och musikens kulturella sammanhang. Eleven visar ett gott konstnärligt och personligt uttryck i sitt musicerande.

Ny rubrik

Sångteknik
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Ny aspekt
Eleven kan till viss del använda någon teknik för att förstärka det musikaliska uttrycket
Eleven uppvisar en mera utvecklad sångteknik och använder den för att förstärka det musikaliska uttrycket.
Eleven använder medvetet en bred teknik för att öka sin röstkapacitet och nå sin egen intention i det musikaliska uttrycket.

Ny rubrik

Röstvård
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Ny aspekt
Eleven redogör översiktligt för röstfysiologi och röstvård.
Eleven redogör utförligt för röstfysiologi och röstvård.
Eleven redogör utförligt för röstfysiologi och röstvård och reflekterar över detta i det dagliga röstarbetet.

Ny rubrik

Kommunikation i konsertsituation
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Ny aspekt
Eleven kommunicerar med publik vid konsertframföranden med tillfredställande resultat 
och anpassar sitt musikaliska uttryck till publik och medmusikanter med viss lyhördhet.
Eleven kommunicerar med publik vid konsertframföranden med tillfredställande resultat
 och anpassar sitt musikaliska uttryck till publik och medmusikanter med lyhördhet.
Eleven kommunicerar med publik vid konsertframföranden med gott resultat
och anpassar sitt musikaliska uttryck till publik och medmusikanter med initiativförmåga och lyhördhet.

Ny rubrik

Repertoar
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Ny aspekt
Eleven sjunger en begränsad, grundläggande repertoar.
Eleven sjunger en grundläggande repertoar med tillfredställande uttryck.
Eleven sjunger en omfattande repertoar med ett, efter nivån, tillfredställande resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: