Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa och jordens yta

Skapad 2017-03-28 09:34 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Geografi
Pedagogisk planering för arbetsområde Europa och jordens yta

Innehåll

 

Mål och språkmål

Att ha kunskaper om processer som formar och förändrar jordytan och kan resonera om konsekvenser för människor och natur.

Att kunna undersöka om världen med hjälp av kartor och andra geografiska källor.

Att ha kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Att kunna resonera om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och kan ge förslag på hur levnadsvillkor kan förbättras.

Att kunna använda geografiska begrepp.

Att kunna förstå, beskriva och använda följande begrepp i tal och skrift:

jordskorpa, mantel, kärna, plattor, kontinentaldrift, vulkan, jordbävning, tsunami, glaciär, inlandsis, erosion, Europa, EU, region, världsdel, levnadsvillkor, ojämlik, utbildning, hälsovård, naturresurser, fattigdom, politisk rättighet, mänskliga rättigheter,

Arbetssätt och stöttning

- diskussionsgrupper kring provfrågorna, vid flera tillfällen/konstellationer

- begreppskort, repetera då och då. Sambandskedjor i grupp, par och enskilt.

- utgångspass med uppföljning

- modeller för skrivande av olika texttyper och respons under skrivandet

- kamratbedömning och individuell bedömning under skrivprocessen

- matris för olika kunskapsnivåer

- film om att resonera och ge exempel

- geografi-app för att träna namngeografi

- grupparbete om Europas länder

Läsning i: Utkik geografi kapitel Jorden – formar och formas s.22-33, Tema Europa s.130-139, Utkik världen s.140-145

Bedömning

En formativ återkoppling skriftligt i mitten av arbetet, vi tittar då på matrisen vid enskilt samtal och de får 1-2 utvecklingspilar.

Löpande bedömning under arbetets gång

Slutbedömning: prov där frågorna delats ut i början av arbetsområdet.

Prov Europa och jordens yta

1. Placera ut Europas länder, viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter på kartan.

2. Hur formas jordens yta och vilka konsekvenser kan det få för naturen och människan?

3. Ge exempel på ojämlika levnadsvillkor i världen och resonera om hur man kan få det mer jämlikt.

4. Hur stort är Spanien jämfört med Sverige? Hur kan du se det?

Extrafråga:

Välj tre av geografins begrepp och skriv en sambandskedja.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Europa och jordens yta

Europa och jordens yta

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Du kan med viss hjälp placera ut ett fåtal av Europas länder, orter och öar.
Du kan placera ut ett fåtal av Europas länder, orter, öar, vatten, berg och regioner.
Du kan placera flera av Europas länder, huvudstäder, öar, vatten, berg och regioner.
Du kan placera ut de flesta av Europas länder, huvudstäder, öar, vatten, berg och regioner.
Beskriva
Du kan med viss hjälp beskriva processer som formar och förändrar jordens yta.
Du kan beskriva processer som formar och förändrar jordens yta.
Du kan utvecklat beskriva processer som formar och förändrar jordens yta genom att förklara.
Du kan väl utvecklat beskriva processer som formar och förändrar jordens yta genom att förklara och ge exempel.
Resonera
Du kan med viss hjälp resonera om vad dessa processer har för konsekvenser för natur och människor.
Du kan resonera om vad dessa processer har för konsekvenser för natur och människor.
Du kan utvecklat resonera om vad dessa processer har för konsekvenser för natur och människor genom t.ex. att förklara.
Du kan väl utvecklat resonera om vad dessa processer har för konsekvenser för natur och människor genom att t.ex. förklara, ge exempel och analysera.
Resonera
Du kan med viss hjälp resonera om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen.
Du kan resonera om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen.
Du kan utvecklat resonera om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen genom att t.ex. förklara.
Du kan väl utvecklat resonera om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen genom att t.ex. förklara, ge exempel och analysera.
Begrepp
Du känner till ett fåtal geografiska begrepp och kan med viss hjälp använda dem.
Du känner till ett fåtal geografiska begrepp och kan använda dem i tal och skrift.
Du känner till flera geografiska begrepp och kan använda dem i tal och skrift för att t.ex. beskriva.
Du känner till flera geografiska begrepp och kan använda dem i tal och skrift för att t.ex. beskriva, förklara och analysera.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: