Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap

Skapad 2017-03-28 09:48 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Grundsärskola 5 – 6
Tillsammans tittar vi närmre på räddningstjänsten och vilken nytta vi har av dessa funktioner.

Innehåll

Tillsammans ritar och skriver vi tankekartor och bilder kring de olika funktionerna:

* polis

* brandkår

*ambulans

Vi tittar på korta filmer om de olika instanserna.

Eleverna svarar på frågor och vi resonerar tillsammans kring olika begrepp och funktioner.

Varför har vi Polisen?

Vilka nummer ringer man om man behöver hjälp? När ska man ringa 112? Eller 11414? 

Hur fungerar det på en brandstation? 

Vad gör ambulanspersonalen?

 

Matriser

SO år 1-6

E
C
A
Du kan samtala om livsfrågor med betydelse för dig genom att bidra till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.
Du kan samtala om livsfrågor med betydelse för dig genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett delvis fungerande sätt samt ge exempel på handlingar och dess konsekvenser.
Du kan samtala om livsfrågor med betydelse för dig genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett väl fungerande sätt samt ge exempel på handlingar och dess konsekvenser.
Du kan ge exempel på enstaka elevnära normer och regler och bidrar till resonemang om varför de kan behövas. Du kan också medverka i att beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
Du kan ge exempel för dig nära normer och regler och för enkla resonemang om varför de kan behövas. Du kan också på ett delvis fungerande sätt beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
Du kan ge exempel på elevnära normer och regler och för välutvecklade resonemang om varför de kan behövas. Du kan också på ett väl fungerande sätt beskriva demokratibegreppe, barnkonventionen och de grundläggande mänskligarättigheterna.
Du ger exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och bidrar till resonemang om hur de kan användas.
Du ger exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för enkla resonemang om hur de kan användas.
Du ger exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för välutvecklade resonemang om hur de kan användas.
Du kan medverka i att hämta information om samhället från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
Du kan på ett delvis fungerande sätt hämta information om samhället från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan på ett väl fungerande sätt hämta information om samhället från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Du kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.

Samhällskunskap åk 4-6

Kriterier

F
E
Klicka för att redigera
C
Klicka för att redigera
A
Klicka för att redigera
Fakta:
Har grundläggande kunskaper i det område som vi läser om.
Har goda kunskaper i det område som vi läser om.
Har mycket goda kunskaper i det område som vi läser om.
Argumentation
Argumentation och diskussion.
Kan beskriva enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Kan föra enkla resonemang om hur individ och samhälle påverkar varandra.
Kan beskriva förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Kan föra relativt välutvecklade resonemang om hur individ och samhälle påverkar varandra.
Kan beskriva komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer . Kan föra relativt välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individ och samhälle påverkar varandra.
Kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv. Kan till viss del underbygga dina resonemang med fakta.
Kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv. Kan relativt väl utveckla och underbygga dina resonemang med fakta.
Kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang med fakta.
Källor:
Källor och källkritik
Kan använda olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda olika källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda olika källor på ett väl fungerande sätt.
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas användbarhet.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas användbarhet.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas användbarhet.
Begrepp
Begrepp och modeller.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: