Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Poesi - Fri och bunden dikt

Skapad 2017-03-28 10:27 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 4 – 6 Svenska
Ett arbete om genren poesi med inriktning på fri och bunden diktform. Vi läser, lyssnar till och skriver dikter tillsammans. Du kommer också att producera egna dikter, en fri Sinnesdikt och en bunden dikt med rimord. Slutligen skriver du egna dikter på temat vänskap och kärlek. Några av dikterna kommer du att framföra muntligt för att träna på rytm, intonation och betoning.

Innehåll

SYFTE

 • Förståelse av genren poesi med inriktning på fri och bunden diktform
 • Förståelse av känslobeskrivningar och sinnesbeskrivningars effekt i poesi
 • Förståelse av vikten av val av ord, samt betoning av dem
 • Förståelse av rytm, upprepningar och rimords effekt i den bundna dikten
 • Förståelse av begreppet gestaltande beskrivningars effekt i poesi
 • Våga laborera med språket och smaka på orden
 • Träna på att arbeta processinriktat och ta emot respons, samt använda sig av den
 • Våga framföra några dikter muntligt med mål att gestalta ämnet i rytm, intonation och betoning.
 • Träna på att läsa tydligt, i ett lagom tempo med intonation och betoning som visar inlevelse för ämnet.
 • Förståelse av att texter har en mottagare även genren poesi.
 • Träna på att tala till mottagaren och få den att uppleva något vid det muntliga framträdandet.

ARBETSBESKRIVNING

Vi läser olika dikter, fri och bunden form, tillsammans och för diskussioner i helklass om genren poesi. Vi samtalar om språkets effekt, liksom sinnen och gestaltande beskrivningar för att tala till en mottagare. Där till kommer vi att ha minilektioner om rytm, betoning, sinnens effekt i målande beskrivningar, gestaltande beskrivningar av känslor, rimords effekt kontra nödrim och mycket mer.

Vi arbetar processinriktat med respons från lärare och kamrater för att laborera med språket och smaka på orden. Du bearbetar ditt skrivande och dina dikter sammanställs i en mapp på driven. Du kommer att skriva minst en fri Sinnesdikt, en bunden dikt med rimord och en dikt med temat vänskap/kärlek.

Slutligen kommer du att framföra några av dina dikter för att få mottagaren att uppleva något tack vare ditt val av ord, rytm och betoning av ord. 

Som stöd kommer vi att använda kapitel 2 i läromedlet Svenskan 6, Studentlitteratur. Ett urval av svenska författare kommer att belysa de olika diktformerna, fri och bunden, så som Karin Boye och Gustav Fröding. Din vilja att anstränga dig och laborera med språket, samt använda dig av erfarenheter/upplevelser är av stor betydelse för diktskrivandet och förståelsen av genren poesi.  

 

BEDÖMNING

Bedömningskriterier finns i matris för de olika delmomenten vad gäller textskrivning, respons och lästeknik utifrån kunskapskraven årskurs 6.

Matriser

Sv
Fri och bunden diktform - Processkrivning med respons och muntligt framförande

MUNTLIGT FRAMFÖRANDE

LÄSTEKNIK
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosa texter för barn med och unga med (...)
flyt
gott flyt
mycket gott flyt
genom att använda lässtrategier på ett (...) sätt.
i huvudsak fungerande
ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
TEXTSKRIVNING Du kan skriva olika slags texter ...
med (...) innehåll,
begripligt
relativt tydligt
tydligt
fungerande struktur och ...
i huvudsak
relativt väl
väl
med (...) språklig variation.
viss
förhållandevis god
god
I dina texter använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med (...) säkerhet.
viss
relativt god
god
Dina berättande texter innehåller (...) gestaltande beskrivningar och ...
enkla
utvecklade
välutvecklade
RESPONS
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett (...) fungerande sätt.
i huvudsak
relativt väl
väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: