Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kungsbacka kommun, förskolor. Mall för systematiskt kvalitetsarbete rev. 2016-01-25

Skapad 2017-03-28 10:41 i Maleviks förskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Mall för avdelningens/förskolans systematiska kvalitetsarbete
Förskola

Utifrån Lpfö98 rev 2010 samt förskolans gemensamma förhållningssätt ( dvs. barnsyn, atmosfär och kunskapssyn) arbetar avdelningen/huset på följande sätt när det gäller nedanstående områden:

Innehåll

Normer och värden

Beskriv ert arbete: 

Utveckling och lärande

Beskriv ert arbete:

Barns inflytande

Beskriv ert arbete:

Uppföljning och utvärdering

Beskriv ert arbete:

Förskola och hem

Beskriv ert arbete:

Vi utgår ifrån barnens intressen/behov och verksamhetens behov av utveckling


Prioriterade mål - skriv även varför ni valt just dem.

Blåmarkerat dokumenteras via kopplade blogginlägg

Hur organiserar vi och lägger upp arbetet?

Hur utformas lärmiljön?

Hur skapar vi förutsättningar för och får syn på barnens lärande?

Hur följer vi upp och utvärderar?

Vad har hänt och vilka resultat har vi fått i förhållande till de uppsatta målen?

Reflektion

Vad ville vi?

Hur gjorde vi?

Blev resultatet som förväntat?

Hur syns resultatet i barngruppen?

Analys

Hur förstår vi och tolkar vår reflektion mot forskning och beprövad erfarenhet?

Spegla övriga mål...

Hur går vi vidare?

Vad behöver utvecklas med utgångspunkt ur vår dokumentation, reflektion och analys.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: