👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demander le chemin

Skapad 2017-03-28 11:36 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Detta arbetsområde handlar om att kunna ta sig fram i en stad, alltså fråga efter vägen och ge vägbeskrivningar.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Detta arbetsområde handlar om att kunna ta sig fram i en stad, alltså fråga efter vägen och ge vägbeskrivningar.

Innehåll

Dans la ville

Detta avsnitt handlar om att kunna ta sig runt i en stad. Vi kommer att jobba med vad olika platser i en stad heter, beskriva var de ligger och förstå själv hur man tar sig dit.

För att nå målen för detta kapitel krävs att du kan:

  • namnen på några platser i en stad, t ex bank torg, bio osv
  • fråga efter vägen till en plats
  • ge en vägbeskrivning till en plats
  • förstå en vägbeskrivning.

Matriser

M2
Bedömningsmatris Demander le chemin

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
UTTRYCKA SIG I TAL
Kommunicera
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder sig av ett enkelt språk
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Använder ett varierat språk, samt utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, nyanserat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang. Använder ett varierat språk, samt utvecklar budskapet genom att beskriva/motivera/förklara
TOLKA OCH FÖRSTÅ TAL
Kommunicera
Förstår huvudinnehållet i budskapet vid tydligt och enkelt tal, samt anpassat taltempo.
Förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i tydligt tal och anpassat taltempo, inom kända områden.
Förstår helheten i budskapet i naturligt taltempo, främst inom kända områden.
Förstår både helhet och detaljer i budskapet, både inom kända och okända områden. Förstår även tal med olika dialekter.
SAMTALA OCH FÖRSTÅ
Kommunicera
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om något välbekanta områden. Använder främst givna ord/fraser. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Deltar i samtal i olika kända situationer. Använder kända ord/fraser även i nya sammanhang. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal om både välbekanta och nya situationer. Använder sitt ordförråd för att utveckla sitt budskap/samtalet. Ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer. Använder sitt ordförråd på ett säkert sätt för att utveckla budskapet/samtalet. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor, löser språkliga problem för att utveckla samtalet vidare.
HANTERA SPRÅKET
Finns fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå
Finns fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Finns enstaka fel, men mottagaren förstår ändå av sammanhanget.
Har ett korrekt språk, vilket gör att mottagaren förstår utan problem.