Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2017-03-28 11:52 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Under de närmsta veckorna kommer du att få arbeta med arbetsområdet antiken. Vi läser texter som hör till denna tidsperiod och kompletterar med klipp från youtube. Du ska få hålla en muntlig presentation inför dina klasskamrater där du berättar om något som hör till till antiken. Vi fortsätter arbetsområdet med ett arbete där du ska få vara med och skapa en tidning om antiken.

Innehåll

Under de närmsta veckorna kommer du att få arbeta med arbetsområdet "antiken". Vi läser texter som hör till denna tidsperiod och kompletterar med klipp från youtube. Du ska få hålla en muntlig presentation inför dina klasskamrater där du berättar om något som hör till till antiken. Vi fortsätter arbetsområdet med ett arbete där du ska få vara med och skapa en tidning om antiken.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Muntlig presentation om antiken

På väg att uppnå målen
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Mycket utvecklade kunskaper
Innehåll
Löst sammanhängande innehåll. Svårt att hänga med i innehållet, inte genomarbetat. Saknar en röd tråd.
Antydan till röd tråd. Ibland brister tråden, men för det mesta förstår man innehållet. Beskrivningar finns men hade kunnat utvecklats.Redovisningen kunde utvecklats mer
Tydlig röd tråd finns och det är lätt att hänga med i innehållet. Relativt väl utvecklat innehåll med tydliga och välutvecklade beskrivningar
Tydlig röd tråd från start till slut. Mycket väl genomarbetad och förberedd redovisning där innehåll och beskrivningar är välutvecklade
Språk
Använder ett något enkelt språk. Saknar flyt och säkerhet. Tappar ofta bort sig
Använder ganska enkelt språk. Enkelt ordförråd där ord ofta upprepas. Stakar sig ibland
Språket är varierat. Bra ordförråd. Bra säkerhet och gott flyt. Stakar sig sällan
Stor språklig variation. Mycket bra ordförråd. En naturlig säkerhet. Mycket välformulerad redovisning
Kroppsspråk
Använder inget kroppsspråk. Passar dåligt in i den givna talsituationen. Känns inte tillräcklig vältränat (onaturligt). Ingen eller knapp publikkontakt
Använder lite kroppsspråk. Aningen stelt (onaturligt). Lite publikkontakt finns, men kan utvecklas
Använder ett bra kroppsspråk. Passande för den givna talsituationen, naturligt
Använder kroppsspråket på ett mycket bra sätt. Väl anpassat för given talsituation. Naturligt och följsamt. Binder publiken med kroppsspråket och tar över scenen.
Röst
Talar för lågt/otydligt. Bör tänka på tempot.
Fungerar inte så bra i talarsituationen, monotont, variation behövs
Tydlig och passande "talarröst".
Mycket bra inlevelse. God variation i röstläget och mycket passande för given talsituation. Har lyssnaren i ett grepp

Sv SvA
Svenska: Att skriva

Rubrik 1

På väg
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Mycket utvecklade kunskaper
Stavning
Texten innehåller många stavfel.
Texten innehåller en del stavfel.
Texten innehåller få stavfel.
Texten innehåller mycket få eller inga stavfel.
Skiljetecken
Stor osäkerhet vad gäller punkt och stor bokstav.
Lite osäkerhet vad gäller interpunktion.
Oftast korrekt interpunktion.
Korrekt interpunktion.
Styckeindelning
Inga försök till styckeindelning.
Försök till styckeindelning.
Mestadels fungerande styckeindelning.
Väl fungerande styckeindelning.
Språklig kvalitet
Språket är föga varierat. Ordförrådet är magert.
Språket innehåller försök till variation, med relativt gott ordförråd.
Relativt god språklig variation samt gott ordförråd.
Mycket god språklig variation och rikt ordförråd.
Sammanhang
Ett antal meningar staplade på varandra, utan att höra ihop.
Ett försök att få meningarna att höra ihop i ett sammanhang. Det finns en antydan till "röd tråd".
Texten följer en "röd tråd".
Texten är väl genomtänkt och har en klar "röd tråd". Den väcker och bibehåller läsarens intresse.
Uppbyggnad
Beskriver händelser på ett kortfattat och ofullständigt sätt.
Gör enkla beskrivningar.
Gör utvecklade beskrivningar.
Kan använda beskrivningar och berättargrepp på ett välutvecklat sätt.
Kommunikativ kvalitet
Använder talspråklig stil. Texten är inte anpassad till någon mottagare. Du håller dig inte till ämnet.
Förmedlar händelser, snarare än upplevelser och som läsare berörs man inte av texten.
Lyckas förmedla upplevelser, reflektion och engagemang. Läsaren berörs.
Du förmedlar, tolkar och värderar upplevelser. Texten berör och väcker tankar hos läsaren
Genre
Behärskar ännu inte genrens särdrag.
Försöker och lyckas till viss del hålla sig till genrens särdrag.
Har relativt god förmåga att använda dig av den givna genren.
Har mycket god förmåga att utnyttja genrens ramar och visar att du behärskar den.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: