Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk - spanska 8

Skapad 2017-03-28 12:04 i Irstaskolan Västerås Stad
Mall för de moderna språken, spanska.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Eleverna skall lära känna olika spansktalande länder. Skall lära genom Ana, Santiago y Teresa hur barnen i andra länder lever och jämföra med sig själva. Skall lära sig: Börja, skriva och sluta, vykort eller brev.

Innehåll

Planering för arbetsområde

I årskurs 8 kommer vi att arbeta med följande; Grammatik; tempus presens, perfekt och futurum, regelbundna och oregelbundna verb, ackusativ, (reflexiva verb), artiklar, adjektivets komparativa, prepositioner, pronomen, frågeord, räkneord 101-10000 -1000000. Fraser; frågefraser, turistfraser, restaurang- och gå-och-handla-fraser. Ordförrådet byggs successivt ut beroende på innehållet i läromedlet. Realia: Spanska; de 4 officiella språken i Spanien och Spaniens olika "landskap".

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla

I den nya läroplanen LGR11, påpekas tydligt i kapitel 2.3 att "skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.

Bedömning

Vi kommer att bedöma dina kunskaper genom kontinuerliga glosförhör, muntliga förhör, skriftliga prov, hörförståelse-test samt observation av ditt deltagande under lektionstid.

Undervisning

För att du som elev ska få möjlighet att lära dig allt detta, kommer vi på lektionerna att arbeta med följande; läsa texter i läroboken, göra skriftliga övningsuppgifter i övningsboken, lyssna på målspråket samt göra hörövningar, muntliga övningar, muntliga presentationer och beskrivningar, se på Utbildningsradions undervisningsprogram och filmer, genomgångar av ny grammatik, uttalsövningar samt göra repetitionsövningar i läromedlets dataprogram. Dessutom lyssnar vi på musik, sjunger sånger och spelar ordspel. Du kommer även att själv få skriva enkla texter på målspråket.

Avsnitt 5

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: