Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Påsklov 2017

Skapad 2017-03-28 12:48 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3
Under påsklovet tar vi fasta på traditioner kring påsken. Vi ska leka lekar, göra pyssel och se film med ankytning till påsken.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Under lovet arbetar vi extra mycket med att främja förståelse för andra människor. Vi arbetar i blandade åldersgrupper och eleverna får lära känna andra kompisar.
Vi arbetar för att bedriva undervisningen i demokratiska arbetsformer och låter eleverna vara med och påverka beslut som påverkar deras undervisning. Vi uppmuntrar att elevernas förmåga att ta ett personligt ansvar och utveckla egna idéer.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet under lovet.

Som alltid ska fritidshemmet stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. 

 

 

Undervisningens innehåll: Vad?

 Eleverna ska:

- få möjlighet och uppmuntras att prova nya arbetsmetoder

- få tid för lek inomhus och utomhus. Både valfri och styrd.

- utveckla sin förmåga att samarbeta.

- få inblick i olika påsk traditioner

 

Undervisningens innehåll: Hur?

 Eleverna ska få möjlighet att:

- deltaga i lek med kompisar inomhus och utomhus.

- arbeta med olika arbetsmetoder inom skapandeverksamhet

- deltaga i rörelse och lekar i idrottshallen och utomhus.

- samarbeta med andra elever i lekar, spel och skapande aktiviteter.

- ta del av berättelser och filmer som har med påsk traditioner att göra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: