Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 17 åk 7 Hi Antikens världar TP

Skapad 2017-03-28 13:07 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Hur uppstod de tidiga civilisationerna? Vilka var Medelhavsvärldens antika kulturer och hur kunde de bli så mäktiga? Allt detta får du lära dig nu!

Innehåll

Mål för elev

-Du kan använda dig av och förklara olika historiska begrepp i dina redogörelser. 

-Du ska använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

 

Genomförande

Vi kommer att arbeta med olika uppgifter som handlar om källkritik och om människans tidigaste civilisationer och högkulturer. Du gör uppgifter enskilt eller i par, där du bland annat tränar på att bearbeta lärobokens texter med hjälp av olika strategier för läsförståelse. Under arbetsområdet kommer du att få ta del av genomgångar och olika faktatexter. Du kommer även att ha ett grupparbete om Greklans och Rom. Arbetsområdet avslutas med ett prov.

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

- använda dig av och förklara olika historiska begrepp i dina redogörelser 

- använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

 

Innehåll

- Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 500

- Hur historia används och historiska begrepp

Matriser

Jä vt 17 åk 7 Hi Antikens världar TP Pågår

--->
--->
--->
Jämföra
Eleven för ... om likheter och skillnader så som t.e.x. politik, levnadsvillkor, religion samt nu och då.
Du jämför men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om jämförelsen. Du använder ord som ”liknar” och ”liknar inte”. ”Rom liknar inte Grekland därför att ....” enkla resonemang
Du jämför. Du förklarar i något led men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om delar av jämförelserna. Du använder ord som ”liknar varandra”, ”gemensamt för dem är”, ”liknar inte varandra”, ”skiljer dem åt” osv. ”Rom liknar inte Grekland därför att ... det beror på att ...” utvecklade resonemang
Du jämför. Du förklarar jämförelserna i flera led utan tankeluckor så att läsaren förstår din förklaring. Du ger också exempel på vilka orsaker dina slutsatser bygger på. Du använder ord som ”liknar varandra”, ”gemensamt för dem är”, ”liknar inte varandra”, ”skiljer dem åt” osv. ”Rom liknar inte Grekland därför att ... det beror på att ... vilket i sin tur beror på att ... vilket orsakas av... Jag menar att det är så därför att ...” välutvecklade resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: