Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och Procent VT: 2017

Skapad 2017-03-28 13:12 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 7 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser

Innehåll

Syfte


Undervisningen i matematik skall behandla följande centrala innehåll;

Undervisning

 • Genomgångar av olika metoder och strategier för att hantera tal, bråk och procent.
 • Delta i samtal kring hur bråk och procent är uppbyggt.
 • Ges möjlighet att träna på att föra matematiska resonemang om tal, bråk och procent.
 • Träna på att enskilt lösa rutinuppgifter.
 • Träna på att använda begrepp.
 • Lösa problem i grupp och diskutera lösningsstrategier.

Redovisning och Bedömning

Du redovisar dina kunskaper skriftligt och muntligt, både enskilt och i grupp. Bedömning sker enligt bedömningsmatrisen som följer nedan.

Lycka till / Åsa :-)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris i matematik 7-9

Problemlösning

E
C
A
Lösningsstrategier och metoder
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Matematiska modeller
Kan bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Kan formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget
Kan formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonerande om tillvägagångssätt
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt.
Rimlighets- bedömning
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Alternativa lösningsmetoder
Kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Matematiska begrepp

E
C
A
Kunskaper om matematiska begrepp
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp
Användning av begrepep
Använder matematiska begrepp i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Använder matematiska begrepp i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Använder matematiska begrepp i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Begrepps-beskrivning med olika uttrycksformer
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Växlar mellan olika uttrycksformer i sina beskrivningar.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. Växlar mellan olika uttrycksformer i sina beskrivningar.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. Växlar mellan olika uttrycksformer i sina beskrivningar.
Samband mellan begrepp
Kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Matematiska metoder

E
C
A
Val och användning av metoder
Kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder.
Kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder.
Anpassar metoderna
Gör en viss anpassning av sina metoder till sammanhanget vid beräkning av rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Gör en relativt god anpassning av sina metoder till sammanhanget vid beräkning av rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Gör god anpassning av mina metoder till sammanhanget vid beräkning av rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Kommunikation

E
C
A
Redogöra och samtala om tillvägagångssätt
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: