Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I-land U-land v.13-21

Skapad 2017-03-28 13:20 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Under ett antal veckor kommer vi att arbeta med i- och u-länder. Ni kommer att få göra ett individuellt arbete som ni redovisar muntligt inför klassen. Det är viktigt att alla redovisar inför sin klass, då kamraterna ska lära sig om just ditt land. Din muntliga redovisning kommar även att ligga som underlag för ditt betyg i svenska. Lycka till!
Grundskola 9 Historia SO (år 1-3) Geografi Samhällskunskap
Under v.13-14 och 19-21 kommer vi att arbeta med i- och u-länder. Under arbetets gång har vi genomgångar, diskussioner, samarbetsövningar, tittar på film samt individuellt arbete.

Innehåll

Inledning

U-landsarbete år 9

Under v.13-14 och 19-21 kommer vi att arbeta med i- och u-länder. Under arbetets gång har vi genomgångar, diskussioner, samarbetsövningar, tittar på film samt individuellt arbete.

Du skall själv välja ut ett valfritt u-land som du under arbetets gång kommer att fördjupa dig i. Dessutom ska du delta aktivt i diskussionerna om orsaker till att vissa länder är u-länder. Här har du möjlighet att både skriva egna tankar, eller reflektera på andras. 

Lycka till!

Undervisning

Du kommer få arbeta enskilt och i grupp. Vi kommer att se filmer och diksutera mycket, både muntligt och i grupp. 

Bedömning

I den första delen kommer vi att bedöma följande förmågor:

Geografi:
Hur du kommer använder geografiska begrepp. Hur du använder kartor, geografiska källor, teorier, metoder och tekniker samt hur du resonerar kring deras trovärdighet och relevans.

Samhällskunskap:
Hur väl du förstår hur ditt valda land styrs och fungerar politiskt. I din beskrivning använder du begrepp och modeller.

Historia:
Din fårmåga att undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och hur du beskriver samband mellan olika tidsperioder.

I omvärldsbevakningen - "aktuellt" - om landet kommer vi att bedöma följande förmågor:

Samhällskunskap:
Din förmåga att undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv. Här värderar du och uttrycker underbyggda förklaringar till dina egna åsikter och ståndpunkter.

 

I  delen landets levnadsstandard och utveckling, kommer vi att bedöma följande förmågor:

Historia:
Din förmåga att undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och hur du beskriver samband mellan olika tidsperioder.


I uppgift 2 kommer vi att bedöma följande:

Din förmåga att ange någon tänkbar fortsättning samt hur du motiverar ditt resonemang med underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Uppgifter

Arbetsplan

Ditt u-landsarbe är uppdelat i två delar.

Uppgift 1

Del 1 Här samlar du in fakta om ”ditt” valda u-land. Dessutom diskuterar du under lektioner samt på de olika portalerna som vi lägger ut uppgifter. Ditt färdiga arbete skall presenteras på valfritt sätt och muntligt. Nedanför ser ni vad som bör vara med på denna del. Använd dig av digitala hjälpmedel!

Till del 1 skall följande ingå:

a) Allmänt:

 • Viktig geografisk faktan, med hjälp av karta.
 • Befolkning: folkmängd, befolkningsfördelning, folkgrupper, religion. Reflektera och analysera statistiken. Varför ser det ut som det gör?
 • Hur landet styrs.Beskriv det politiska systemet.
 • Naturresurser, näringsliv, ekonomi, export/import. Förklara sambandet mellan dessa begrepp?
 • Historia med betydelse för nutiden. Redovisa några orsaker till varför ditt land är eller har varit ett u-land.

Tänk på att analysera, förklara och motivera. Konsekvenser?

b) Aktuellt:
Denna del kan innehålla både enstaka händelser (nyheter) och/eller en beskrivning av det allmänna läget och vad som är ”på gång” i landet. Helst en blandning av båda.

Beroende på situationen i landet kan det utgöra en mindre eller större del av den totala redovisningen. Du måste därför hålla utkik efter nyhetsrapporter från ditt land samt söka akutell information på nätet.

Del 2 är en skriftlig inlämning utifrån vald fördjupningsuppgift. Det finns två fördjupningsuppgifter att välja mellan. Även denna del är kopplad till Facebook eller Unikum, där ni har möjlighet att utbyta tankar, funderingar, reflektioner tillsammans.

Uppgift 2

Välj här en utav nedanstående två uppgifter. Här finns också möjlighet att använda Facebook eller Unikum för att tex ”pröva” dina tankar. Ge också gärna respons på andras tankar. Tillsammans lär vi av varandra.

A. Ditt land om 50 år

Beskriv två olika tänkbara framtidsscenarior. Det ena ska vara åt det optimistiska hållet och det andra åt det pessimistiska. Båda beskrivningarna ska vara utförliga och även innehålla några förklaringar till utvecklingen.

Vilket av dem ser du som det mest troliga? Varför?

B. Demokrati eller diktatur?

Studera ditt lands styrelseskick och politiska situation utifrån punkterna i Samhälle idag.

 • Respekterar landet de mänskliga rättigheterna helt, till viss del eller inte alls?
 • Hur ser kvinnors situation ut?
 • Är ditt land en demokrati eller diktatur eller något mittemellan? Motivera med exempel!

Tänk på att också redogöra för eventuella skillnader mellan lag och verklighet.

----------------------

Presentationen:

Du lägger själv upp hur ditt arbete skall presenteras med av hjälp av något digitalt verktyg. Presentationen sker muntligt.

Själva presentationen ska innehålla, förutom allmän fakta, aktuellt, levnadsstandard och utveckling, karta/kartor, minst ett diagram samt en bild med viktiga namn/fakta/siffror.

 

Del 1 i den individuella delen, och att fråga 2 hänger ihop med del 2.

Fråga 1: Vilken är, enligt dig, den största orsaken till att länder är U-länder?

Fråga 2: Vad, anser du, är det viktigaste som bör göras för att vända ett lands utveckling från

U- land till I - land?

--------------------

Källtips:

- Länder i fickformat (biblioteket)

- Landguiden (Inet på skolan)

- Globalportalen.org (Inet)

-Länkskaffriet

-SO-rummet

- Burkar.nu (Inet)

- www.ne.se

- div. böcker

- kartor både på nätet (Google earth) samt böcker..

Planering

Vecka 13-14

 Genomgångar och diskussioner 

Vecka 15 

lov

vecka 16-18 

repetera inför nationella provet 

vecka 19-21 

eget arbete med valfritt i-land 

redovisning vecka 21

  

 

  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: